Historie sboru

APS Moravan patří k uměleckým tělesům, bez nichž si historii ani současnost českého sborového umění nelze představit. Sbor vznikl ustavením pěveckého kroužku při Spolku katolických vysokoškolských studentů MORAVAN v Brně v roce 1931, ale jeho slibný rozvoj byl násilně umlčen uzavřením českých vysokých škol a odvlečením několika jeho členů do koncentračních táborů v roce 1939. Vlastní historie Moravana, jako mužského sboru katolických akademiků v Brně, začíná až po válce prvním koncertem k 17. listopadu 1945 u příležitosti Mezinárodního sjezdu studentstva v Praze.

Moravan vděčí za svou kvalitu a pověst mimořádné umělecké osobnosti – prof. Josefu Veselkovi, dr.h. c. (* 1910 - †1992), který stál v jeho čele od založení až do let sedmdesátých. Při své práci vycházel z interpretačních principů především klasické polyfonie a silou svého talentu posunul celé sborové umění dále kupředu a na vysokou úroveň. Své umělecké názory uplatňoval v Moravanu, dále v pražském filharmonickém sboru, na Akademii sv. Cecilie v Římě, jako profesor konzervatoře, JAMU, AMU aj. Když v průběhu sedmdesátých let umělecké vedení Moravana přebíral prof. Jan Řeznícek (* 1932), nic zásadního se ve sboru nezměnilo, protože tento nadaný muzikant a zkušený dirigent pracoval s Moravanem po boku svého učitele Josefa Veselky již od studentských let.

Umělecký a interpretační rozlet Moravana se udržel i v dobách komunistického útlaku a nezpronevěřil se svému původnímu kulturnímu a duchovnímu poslání a vyznání. V roce 1990, po vítězství pravdy, svobody a křesťanských ideálu, nachází APS Moravan opět podněty a možnosti k novým uměleckým úspěchům doma i v zahraničí. Bohužel, po úmrtí svého zakladatele prof. Josefa Veselky († 22.10.1992) a po nenadálém odchodu svého dirigenta prof. Jana Řezníčka († 11.6.1993) se dočasně zastavuje život Moravana.

Až v roce 1996 přichází čerstvý absolvent dirigování na JAMU v Brně a žák doc. Lubomíra Mátla – PaedDr. Oldřich Severa (* 1963), kolem jehož mladistvého elánu se opět sdružují staří i noví přátelé Moravana. Po odhalení pamětní desky Josefu Veselkovi na jeho rodném domě v Novém měste na Moravě a po úspěšném absolventském koncertě Oldřicha Severy v r. 1996 začíná Moravan pod jeho vedením znovu pracovat a navazovat na své tradice uspořádáním koncertů na Moravě (Velká Bíteš, Tišnov, Bystřice pod Hostýnem, Vnorovy) a v Brně (sv. Augustin, Petrov i na Starém Brně) až po významnou účast na sborové souteži v Litomyšli. Vyvrcholením tohoto období byla zejména skvělá reprezentace sboru při mezinárodní pěvecké souteži sborů„G. P. di Palestrina 98“, konané v Římě 1998.

Náhle však propuká u našeho mladého dirigenta zákeřná nemoc a k hlubokému smutku nás všech končí předčasně nadějný život Oldřicha Severy dne 19.7.2000.

 

 

 

 

Po úmrtí Oldřicha Severy a určitém období bezvládí diriguje Moravan mladý nadaný muzikant, zpěvák, varhaník, excelentní improvizátor a především dirigent Mg. A. Tomáš Ibrmajer PhD. (*1978). Dokončil úspěšně studium oboru dirigování ve třídě doc. Josefa Pančíka, dirigování studoval také na Musikhochschule Graz v Rakousku. K jeho největším úspěchům patří dvojnásobné vítězství v mezinárodní kompoziční soutěži v belgickém Gentu, oceněn byl také ve varhanní soutěži Opava 96 a 98. Kromě Moravana diriguje komorní smíšený sbor Canticum Camerale ve Zlíně, Capella Moraviae v Brně a spolupracuje s Brněnským akademickým sborem. V současné době působí v německém Mainfranken Theater Würzburg jako korepetitor a dirigent. V roce 2013 převzal vedení würzburského Komorního orchestru Grombühl.

Tomáš Ibrmajer jako sbormistr a umělecký vedoucí dokázal Moravan přivézt zpět do sborového života. I přes menší počet zpěváků
(v r. 1970 -  80 členů, v r. 2000 jen 35) sbor absolvoval prázdninové vícedenní výjezdní soustředění - studijní sjezd v Předklášteří či Lomnici u Tišnova. Došlo k obnovení vánočních koncertů Moravana, navázání užší spolupráce s Magistrátem města Brna, s opatstvím na Starém Brně a také s farním sborem u sv. Jakuba, s kterým za řízení Tomáše Ibrmajera spolu se sólisty a orchestrem provedli již 2 x o vánocích mši J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ a Korunovační mši C dur W. A. Mozarta.


O sbormistru Josefu Veselkovi vyšla vzpomínková kniha kolektivu autorů v nakladatelství Trinitas (r. 2000). Dále se nám podařilo sestavit dvoudílný kompaktní disk z unikátních nahrávek Českého rozhlasu v Brně většiny Janáčkových mužských sborů ve vrcholné moravanské interpretaci z let 1960 – 1990 jako „Pocta Moravana Leoši Janáčkovi – 98“. V poslední době koncertoval Moravan ve Zlíně, Vizovicích, Tišnově, ve Vídni v Schubertkirche, v Rubínu v Žabovřeskách, na Janáčkově varhanním festivalu u sv. Augustina, v Kroměříži, Hodoníně aj.

Je velmi náročné a obtížné pěstovat dnes mužský sborový zpěv, a capella v jeho klasické formě. Jeho barevný a zvukový projev je jedinečný a nezastupitelný. Přestože naši zemi vydobyl v minulosti tolik úspěchů nejen díky vynikajícím interpretům (PSMU, Moravan) a přestože má nesmírně bohatou pokladnici české sborové literatury (Smetana, Dvořák, Janáček, Křížkovský, Novák, Foerster, Martinů, Axman, Křička, Kálik atd.), zůstává dnes sborový zpěv takřka zapomenut na okraji kulturní činnosti.

Hlavní svízele dneška, tj. nedostatek mladých zpěváku a zejména nedostatek finančních prostředků, nám nedovolují uspořádat naši činnost k naprosté spokojenosti, ale s pomocí boží budeme všemožně usilovat o to, abychom moravanským ideám a našemu předsevzetí nezůstali nic dlužni. Budeme se přitom radovat, zůstanete-li i Vy na naší straně.

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde