Sobota, 03 Prosinec 2011 10:08

Bohuslav Martinů - Polní mše pomocné

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(2 hlasů)

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v  nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme.

Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Pane náš, Otče náš, pohledy své obrať k zástupům, jež prosící rukou sáhly ke zbrani, aby svým dítkám chleba z krve stvořily. Ó, Pane můj! Odpusť nám naši chudobu, zedrané ruce, bláto zákopů, vyhublé tváře, čela černá a prázdnou dlaň před stupni chrámu.  Ó Pane můj! Pane můj, tak těžký úkol je, který si očím hladovým postavil za cíl jako kříž. Kyrie eleison.

Od pobřeží, jež nejsou má, hlas můj se Pane, k Tobě zdvíhá a modlitbou Tě hlas můj na nebi hledá. Ale zdali víš, zdali poznáš, že jsem to já, který k tobě mluvím. Syn rodné země mé sem zahnaný, že žádný cizí k Tobě neprosí, že žádný cizí k Tobě nevolá, když nejsem doma. Ó, Pane můj, mne žíti nech, ať boj mne zkruší bídou zlou, však život jen mi Pane zachovej, ať  ruce Tvé mne domů dovedou. Kdo z nás byl před smrtí statečný? Zda syn Tvůj neplakal úzkostí zmučený?

Ó, Pane můj, v zahradě Olivetské dlím a volám, kdy duše k smrti smutná. Eli, eli, neopouštěj nás!

Bože náš! Otcové naši nám vyprávěli o skutcích Tvých, které jsi činíval za dnů jejich, za dnů starodávných. Propast propasti se otvírá k hlučení trub Tvých, všechna vlnobití Tvá a rozvodnění Tvá se na mne svalila. Věřím však, že mi udělí ve dne Hospodin milosrdenství svého a v  noci písnička jeho se mnou a modlitba má k Bohu života mého.

Domove vzdálený! Cesto svatá našeho dětství! Zvony večerní! Domove vzdálený! Pole obilná, zahrado podzimní! Kyrie eleison!

Když víčka očí spánek zatíží a ke snům chce se blíž, když samota se kruhem svírá, noc chladná je a hvězda bílá nad vrchy se zastavila, zbraň v ruce černá tíž! Ó, Pane, spíš?  Jen já na stráži, oči napjaté a srdce úzkost svírá, já nesmím usnout a čas nepospíchá.

Agnus Dei, miserere nobis.  Domove vzdálený! Cesto svatá našeho dětství! Milosti nebeská, ovoce radostné! Stůjte jak skály v mořském příboji, vojsko nad vámi bdí!

Smiluj se nade mnou, Bože! Smiluj se nade mnou, neboť v Tebe doufá duše má! Volati budu k Bohu nejvyššímu, Bohu silnému, který dokonává za mne! Zhltiti mne usilují na každý den moji nepřátelé, jistě že je mnoho válčících proti mně, ó, nejvyšší! Vyvyšiž  se nad nebesa, ó, Bože, a nade všecku zemi sláva Tvá. Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó, Pane!

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Amen!

Login to post comments

Zanechte nám svůj email

Pokud nám zanecháte svůj email, budete dostávat pozvánky na nadcházející koncerty.
Email *
Město * Abychom Vám mohli posílát pozvánky na koncerty ve Vašem okolí, sdělte nám prosím, o jaký region máte zájem.
Vyplňte prosím kontrolní kód *

Aktuality úvodní stránka

Co je nového?


Koncerty pro 1. polovinu sezóny 2015/2016

V následujícím období budou uskutečněny tyto akce:

15. 11. 2015, 10:00 sv. Anežka - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova

27. 11. 2015, 19:00 Slavnostní koncert - sál konventu Milosrdných bratří Brno, Poříčí

13. 12. 2015, 17:00 Bílovice nad Svitavou - vánoční koncert, kostel sv. Cyrila a Metoděje

19. 12. 2015, 15:00 a 17:00 Rybova Česká mše vánoční pro nadaci LOGO, FSS - sál, Komenského náměstí Brno

20. 12. 2015, 18:00 kostel sv. Leopolda, Brno - Poříčí - ZRUŠENO ZE STRANY POŘADATELE

 

detailní informace k jednotlivým akcím budou průběžně doplněny

Aktualizováno Neděle, 08 Listopad 2015 10:40
 

Vzkaz Veroniky - úmrtí


Vážení přátelé a členové APS Moravan,


S bolestí v srdci musím oznámit, že po dlouhé a těžké nemoci nás dnes 16. 11. 2015

opustil náš člen a přítel Jiří Fidler.

 

Soustrast můžete vyjádřit jeho dceři s rodinou a bratru Jaroslavovi.

Vzpomeňte na něj prosím s láskou a dobrotou v srdci.

 

O posledním rozloučení budeme informovat zde.

 

 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí

 

Réquiem aetérnam dona ei, Dómine. Et lux perpétua lúceat ei.

Aktualizováno Pondělí, 16 Listopad 2015 13:17
 

Byl zveřejněn nový oběžník pro IV. čtvrtletí 2015, včetně vánoc

k nahlédnutí na titulní straně

Aktualizováno Úterý, 03 Listopad 2015 17:03
 

Aktualizace stránek

Vážení přátelé,

po dlouhé době doplňujeme naše sborové stránky. Opět se v předstihu dozvíte novinky a aktuality z naší činnosti a koncertní oblasti.

Aktualizováno Středa, 24 Září 2014 14:14
 

Byl zveřejněn oběžník pro soustředění Šardice 2014

neworl1Akademické pěvecké sdružení MORAVAN

Oběžník 2014/soustředění

Plán soustředění, Šardice 12. – 14.9.2014

Pátek:

Příjezd individuálně, ideálně do 17:45 ať se stihneme ubytovat

Zkouška 18:00 – 19:00

19:00 večeře

20:00 – 21:00 večerní frekvence

- Počítejte s možností úprav pátečního podvečera

Sobota:

8:00  snídaně

9:00 – 12:00 dopolední frekvence

12:00 – 14:30 oběd + odpolední volno (případně posuneme)

14:30 – 18:30 (max. !!) odpolední frekvence

19:00  zpěv při mši

+- 20:00 (dle konce mše) večeře – počítejte s „grilovačkou“ a večerním posezením

Konec individuální, dle výdrže

Neděle:

8:00  snídaně

9:00 - 12:00  dopolední frekvence

12:00  oběd a odjezd

Repertoár kostel:

Martinů: Hora tří světel – Závěr (Přišli jsme k tobě do chrámu)

Smetana: Modlitba;  Palestrina: Improperia;  Foerster: Kristus

Gallus: Ecce quomodo moritur;

------

Soudce všeho světa (dodám)

Pololánik: „vánoční“ Gloria/Poselství vánoc

Janáček: Na Soláni čarták (dod.); Čtveřice mužských sborů (Výhružka, …), Zpěvná duma

Martinů: Zbojnické písně

Durufle: Messe cum Jubilo

Přivezu ještě nejspíš nějaké hudební překvapení, ale pro jistotu vezměte Deep River a „Česneka“

Mgr. et BcA. Veronika Hromková, 775074656, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 09 Září 2014 15:53
 

Slavnostní koncert 7.12. od 19 hodin v Konventu

Vážení přátelé, věrní posluchači,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na každoroční Slavnostní koncert pořádaný již tradičně v předvánočním čase. I tentokrát je věnovaný poctě českým tvůrcům.

Uslyšíte díla Leoše Janáčka, Josefa Veselky, Josefa Bohuslava Foerstera, Antonína Dvořáka a Oldřicha Halmy. Vrcholným dílem večera bude provedení kantáty Hora tří světel skladatele Bohuslava Martinů s varhanním doprovodem excelentního Martina Jakubíčka.

Koncert se uskuteční v sobotu 7.12. 2013 v 19.00 hod. v koncertním sále konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno.

Těší se na vás a srdečně zve Akademicé pěvecké sdružení Moravan.

Plákat slavnostního koncertu

Aktualizováno Pondělí, 02 Prosinec 2013 08:01
 

Byl zveřejněn oběžník 11/2013

Oběžník stahujte zde: oběžník 11/2013

Aktualizováno Pondělí, 25 Listopad 2013 18:30
 

Nové články

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich