Středa, 16 Březen 2011 08:43

Jubileum Františka Sušila

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)

Rousínov Rousínov ležící na úpatí jihovýchodní cásti Drahanské vrchoviny 25 km východně od Brna si v cervnu připomene 200. výrocí narození významného rodáka Františka Sušila. František Sušil se narodil 14. cervna 1804 Fabiánovi Sušilovi a jeho ženě Terezii, rozené Pospíšilové. Po studiu na piaristickém gymnáziu v Kroměříži studoval dále, a to na bohosloveckém ústavu v Brně. Roku 1827 byl vysvěcen na kněze, poté jako duchovní působil na několika místech (Brno, Komárov, Olbramovice). Od roku 1837 byl profesorem bohosloví v Brně. Byl to všestranně vzdělaný kněz, který psal básně, teologické spisy a věnoval se překladatelské cinnosti (překládal Ovidia, Katulla, Propertia a Músaia, ale i ruské a slovinské lidové písně). Nejvíce ho však proslavil sběr lidových písní a zvyků, jemuž se věnoval od dvaceti let. K této cinnosti byl dobře připravený také po stránce hudební, od mládí totiž hrál na flétnu a klavír. První sbírku Moravské národní písně připravil v roce 1832. Ve sbírání písní pokracoval a rozšířenou sbírku vydával v letech 1853 až 1856 v sešitech pod názvem Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Kompletní sbírka, která vyšla roku 1860, obsahuje 2361 písní světských i náboženských roztříděných autorem podle námětů a žánrů. Písně pocházejí téměř výhradně z jeho vlastních terénních výzkumů, a to z oblasti Brněnska, Slovácka, Valaška, Lašska, Opavska a Těšínska. Všechny zaznamenal v nářecí daného kraje a doplnil je vlastními zápisy nápěvů. Od roku 1853 Sušil pravidelně zajížděl do Bystřice pod Hostýnem, kde 31. května 1868 zemřel. Pochován je v Brně. U příležitosti oslav výrocí jeho narození bude v Rousínově 6. cervna zahájena výstava František Sušil - dvousté výrocí narození moravské osobnosti, na jejíž realizaci se podílí i Muzeum Vyškovska a která potrvá do konce září letošního roku. V tentýž den (6. cervna) se v Rousínově uskutecní koncert k poctě Františka Sušila. O dva dny později - 8. cervna - proběhne konference o díle Františka Sušila. K dalším připravovaným akcím patří orelské, církevní a spolecenské slavnosti plánované na sobotu 12. cervna, národopisné odpoledne připravované na následující den nebo seminář Moravské vlastivědné a muzejní spolecnosti, na němž by se 26. cervna měli setkat badatelé zaměření na letošní výrocí Sušilova narození. Oslavy budou ukonceny dne 30. září koncertem Akademického pěveckého sdružení Moravan. Podrobnější informace o jednotlivých akcích lze získat na adrese www. rousinovsko. cz/ pages/ susil/ index. htm.


Další informace

  • Zdroj: Rovnost - Brněnský a jihomoravský deník
  • Datum: 27.05.2004
  • Podtitulek:
  • Strana: 15
  • Rubrika: Jihomoravské listy
Login to post comments
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde