Středa, 16 Březen 2011 09:39

75. výročí svého založení oslaví Akademické sdružení Moravan koncertem 3. prosince 2006 v Besedním domě pomocné

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)

Zeptala jsem se místopředsedy Moravana, ing. Zdenka Smělíka, na snímku v první řade druhý zprava, na historii tohoto významného brněnského pěveckého sboru

Pane inženýre, jste členem sboru více než 20 let. Co považujete za jeho specifika?

Akademický pěvecký sbor Moravan vznikl jako studentský sbor v r. 1931. Jeho zakladatelem a prvním dirigentem byl Josef Veselka. Zpočátku hrála roli společenská stránka, ale nadšení a radost ze zpěvu vedly členy sboru i dirigenta od jeho vzniku k pečlivé a náročné práci.

Již v r. 1935, po rozhlasovém vystoupení Moravana, napsal časopis Tempo: "Ačkoliv si Moravan klade velké reprodukční úkoly, které často přesahují rámec jeho reprodukčních možností, přece pozoruhodnou kázní a nevšední kultivovaností podán výkon, jenž koncepčně i technicky svědomitě vypracoval nadaný dirigent Josef Veselka, zařadil se tento sbor mezi naše vyspělá sborová tělesa."

Mnoho členů sboru zpívalo dál, i když jejich působiště již nebyla v Brně, takže typickým rysem se stala pěvecká soustředění každý měsíc od pátečního večera do nedělního poledne. Soustředění mívali často v Brně, ale i ve Sněžném, v Mělníku, v Praze, Šitbořicích u Opavy a jinde. Kromě toho se jednou týdně scházeli ke zkouškám brněnští členové. Dnes má sbor přes 40 aktivních členů, ale bývaly doby, kdy nás bývalo i 80.

Jaké skladby má sbor v repertoáru?

Původně to byly úpravy lidových písní a klasický repertoár pro mužské sbory z 19. století, jako jsou skladby Pavla Křížkovského, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka i J. B. Foerstra. V současné době je to hodně přes 100 nastudovaných skladeb. Profesor Veselka zařadil do stálého repertoáru řadu skladeb renesanční polyfonie, kupříkladu Palestrina, Orlando di Lasso, ale i další neznámá díla, která vyhledával v hudebních archivech zámků a klášterů Moravy, Rakouska, Itálie i Vatikánu, a s Moravanem je přivedl na pódia v moderním pojetí.

Zejména za totality, v minulém režimu lidé rádi chodili na koncerty s duchovními skladbami, rádi poslouchali velká oratoria, v sále Stadionu na Kounicově ulici bývalo až 1 100 posluchačů. Když se v roce 1988 dával vánoční koncert, bylo vyprodáno, kromě latinských skladeb se zpívaly i koledy. Na konci koncertu zpěváci i celé publikum zpívali Narodil se Kristus Pán ve stoje - to vyznělo jako gesto proti věčnému omezování náboženských námětů na koncertech i v občanském životě.

Jaký byl profesor Josef Veselka ?

Již za dob gymnaziálních studií v Kroměříži měl zájem o hudbu, jako fundatista u sv. Mořice i člen studentského orchestru. V Brně studoval klasickou filologii, filosofii a hudební vědu. Po promoci působil na brněnských gymnáziích jako profesor. Po školské reformě a zrušení hudebnívýchovy na středních školách v roce 1952 mu bylo nabídnu to, aby se stal profesorem sborového zpěvu a intonace na brněnské konzervatoři a byl pověřen také oborem pro řízení sboru na JAMU. Veselka jako pedagog byl přesvědčivá autorita, učitel pečlivý, přísný, přitom však srdečně otevřený muž, který rád upřímně poradil a s trpělivostí pomohl. Před každého svého posluchače či žáka stavěl stále náročnější úkoly. Pod jeho vedením šel Moravan strmě vzhůru. Bylo příznačné pro padesátá léta, že hudební skvosty renesanční polyfonie hodnotil režim téměř jako ideologickou diverzi. Důsledná aplikace estetických zásad, vyplývající ze studia děl klasické polyfonie, na reprodukci moderních sborů vedla například k novému, citově umocněnějšímu a působivějšímu provedení děl Leoše J anáčka. Hudební kritik dr. Rudolf Pečman hodnotil Moravan po koncertě v roce 1958 takto: "Vrcholná díla Janáčkovy sborové tvorby zazněla v interpretaci, která má přímo světovou úroveň." Prof. Veselka při zkouškách vypracovával sbory do nejmenších podrobností, do všech technických a uměleckých fines. Na koncertním pódiu dovedl vystihnout "atmosféru okamžiku", jedinečné, neopakovatelné momenty uměleckého projevu, které zůstaly posluchačům v paměti na dlouhou dobu.

V roce 1959 byl povolán jako hlavní sbormistr do Českého pěveckého sboru České filharmonie. V Praze působil až do roku 1981, kdy odešel do důchodu. Zároveň působil jako profesor na pražské Akademii múzických umění. Jeho padesátiletou sbormistrovskou činnost lze doložit čísly, která již sama vzbuzují údiv:
1 400 celovečerních koncertů a představení, z nichž třetinu sám dirigoval, přes 150 titulů na gramodeskách, stovky hodin rozhlasového natáčení, spolupráce s 36 našimi a 97 zahraničními dirigenty, z nichž mnoho bylo jeho žáky. V Brně na JAMU působil jako profesor a vytvořil moderně orientovanou sbormistrovskou třídu, jejíž absolventi dnes výrazně působí v uměleckém a pedagogickém světě. Na Moravan nezapomněl, kdykoliv byl v Brně, rád si zadirigoval, naposledy na koncertě v Brně na oslavu svých 80. narozenin. Profesor Veselka získal čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně v oblasti hudby v roce 1992, což před ním obdrželi jen L. Janáček a světově proslulý klavírní virtuos R. Firkušný.

Kdo vedl Moravan po odchodu prof. Veselky do Prahy?


Prof. Veselka se z počátku snažil neopouštět svůj Moravan, ale tíha úkolů nového prostředí jej přiměla do dirigentské práce stále více zapojovat svého žáka, absolventa řízení sboru na JAMU prof. Jana Řezníčka, který úspěšně pokračoval v jeho šlépějích. Nedá se říci, že by umělecký vývoj Moravana byl snadný a jednoduchý. Kdysi kompaktně mladý Moravan také trochu zestárl a musel vyhledávat nové barevné hlasy muzikálně citlivých jedinců, kteří by dobře zapadli do životního slohu kolektivu. Pod vedením Jana Řezníčka zůstal Moravan stálicí na hudebním nebi co do kvality koncertů i jejich počtu. Moravan se nevyhýbal koncertovat i v malých městech. I tam dovedli posluchači ocenit krásu, kterou jim Moravan přinášel.

V roce 1989 nastudoval Moravan poslední velkou skladbu Bohuslava Martinů, Prorotství Izaiášovo, která byla napsána v hebrejštině, a Moravan s ní měl" vyjet do Francie. Skladba byla provedena v Brně na Stadioně a v Domě kultury ve Vítkovicích, ale další osud uvádění tohoto díla ovlivnila hektická doba po změně politické situace. Mnohostranná pracovní vytíženost a přepracovanost Jana Řezníčka způsobily, že mozkové mrtvice ukončily náhle jeho život v roce 1993.
Moravan na jeho působení nezapomněl. Poslední lednovou neděli roku 2007 bude k jeho nedožitým 75. narozeninám uspořádán koncert v Duchovním centru v Brně na Lesné, ve které dlouhá léta bydlel. Po nenadálém odchodu dirigenta Jana Řezníčka se čirinost sboru dočasně zastavila. Až v roce 1996 přišel nadšený mladý dirigent PaeDr. Oldřich Severa z pedagogické fakulty. Kolem něho se opět sdružují staří i noví přátelé Moravana. Moravan začíná znovu pracovat a navazovat na své tradice uspořádáním koncertů na Moravě i v Brně (sv. Augustin, Petrov, kostel sv. Jakuba i bazilika na Starém Brně), až po významnou soutěž sborů v Litomyšli a skvělou reprezentací při mezinárodní pěvecké soutěži sborů v Římě' 1998. K hlubokému smutku svého sboru mladý dirigent těžce onemocněl a jeho nadějný život skončil v roce 2000.

To jsou hodně smutné události. Jaký je dnešek?

Od roku 2000 pracuje s Moravanem mladý nadaný muzikant, zpěvák, varhaník a především dirigent PhDr. Tomáš Ibrmajer, absolvent JAMU v Brně, žák doc. Josefa Pančíka. Dirigování studoval rovněž v Rakousku na Musikschule Graz, je dvojnásobným laureátem mezinárodní kompoziční soutěže v belgickém Gentu. Pod jeho vedením Moravan využívá nesmírně bohatou pokladnici české sborové literatury (Dvořák, Smetana, Janáček, Křížkovský, Martinů, Novák, Křička atd.), ale i významných zahraničních autorů. Pro Moravan píší sbory mnozí novodobější a současní skladatelé. Moravan se zúčastňuje řady pěveckých soutěží a přehlídek na Moravě, v Čechách i v Praze, před rokem koncertoval ve Stuttgartu. Připravuje cca 16-20 koncertních akcí za rok. V období církevních svátků uvádí duchovní hudbu v prostředí chrámů, pro které byla komponována. O Vánocích 2005 byla provedena Mše D dur W. A. Mozarta, o Velikonocích 2006 Haydnova Nelson Messe. Nedávno se Moravan vrátil z Prahy, kde na koncertě v kostele Šimona a Judy byly mimo jiné nadšeně přijaty kantáty Otčenáš od Janáčka a Hora tří světel od B. Martinů. V návaznosti na to vystoupili na slavnostní připomínce svatořečení Anežky České v Římě v r. 1989, v klášteře Porta coe1i v Předklášteří u Tišnova. Moravan navázal užší spolupráci s Magistrátem města Brna, s opatstvím na StarémBrně a také s farním sborem u sv. Jakuba, se kterým často uvádí o Vánocích Rybovu mši Hej mistře.

V současnosti se Moravan připravuje na festival mužských sborů v Prostějově a na Slavnostní koncert 3. prosince v Besedním domě, kde bude uvedena Polní mše B. Martinů s orchestrem členů Filharmonie Brno, Foerstrovy sbory včetně kantáty Píseň bratra Slunce, v upomínku velkého příznivce' a obdivovatéle Moravy a prvního čestného člena Moravana. Dále zazní skladby Janáčkovy, Mozartovy a Palestriniho.

Přeji Moravanu do dalších let mnoho úspěchů a radosti Z krásného :rpěvu! Děkuji za rozhovor.RNDr. Zdenka Balcarová

 

Další informace

  • Zdroj: Zpravodaj městské části Brno-střed
  • Datum: prosinec 2006
  • Podtitulek:
  • Strana: 6 - 7
  • Rubrika: Kulturní příloha
Login to post comments
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde