Středa, 16 Březen 2011 08:08

Byl osobností velkého umění, hluboké víry a pokory

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)

MILAN HNÁTEK
Sedmého března by se dožil 90. roku významný sbormistr profesor Josef Veselka, dr. h. c., rodák z "Moravských Athén" - Nového Města na Moravě, zakladatel Mužského sboru katolických akademiku, později Akademického pěveckého sdružení Moravan v Brně. Je ojedinělým zjevem českého sbor-mistrovství, který v návaznosti na tradici Váchovu a Steinmanovu vytvořil zcela nové pojetí a interpretační zákonitosti sborového zpěvu. Komunistický puč v únoru 1948 zbavil Veselku možnosti pusobení ve funkci středoškolského profesora v jeho filologické aprobaci získané na Filozofické fakultě MU v Brně, pro obor latina a řečtina. Paralelní studium hudební vědy u prof. Vladimíra Helferta mu však umožnilo přednášet na brněnské konzervatoři v letech 1949-1953 a na JAMU 1952-1975. Roku 1959 přijímá nabídku na místo hlavního sbormistra Pražského filharmonického sboru, kde pusobil 23 let, V letech 1960 až 1965 přednášel na pražské konzervatoři a od roku 1966 do roku 1992 na AMU. Veselka uvedl jako první v CSR na koncertní pódia sbory renesanční polyfonie, jejichž objevná interpretace a její odezva ve sborové a capellové i kantátové reprodukci vynesla sbormistra Veselku na evropskou špičku. Jako hudební pedagog vychoval ze svých žáku významné osobnosti českého sborového umění. Byl uznávaným hudebním kritikem a autorem dvou tisíc hudebních referátu a desítek literárních prací o řízení sboru. Rídil 600 samostatných koncertu Moravanu a 900 s PES. Na 73 zahraničních zájezdech v 16 zemích (z toho 43x Itálie a 1x Japonsko) odeznělo 247 koncertu s orchestrem a 82 koncertu a capellových. Jeho celoživotní dílo je dokumentováno na 150 gramofonových deskách. V podzimu svého života vedl jeden rok státní profesionální sbor Accademia di Santa Cecilia v Rímě.

Veselka byl osobností neokázalé křestanské víry s každodenní snahou o naplnění evangelijního řádu zde na zemi a projevem hluboké pokory. Jeho sbormistrovské výkony vyzněly pokaždé jako usebraná vnitřní modlitba, která naplňovala všechny posluchače Krásou, Dobrem a Pravdou. Masarykova univerzita v Brně jej za jeho velké zásluhy ve sborovém umění poctila 6. 3. 1992 čestným doktorátem věd a umění jako prvního, zatím jediného sbormistra u nás.

Věčnou odměnu za své dílo přijal 22. 10. 1992 v Praze. Jeho trvalý vzpomínkový akord nepřestává znít v pianissimu v blízkosti hrobu Palachová a Foerstrova na Olšanských hřbitovech v Praze. Papež Jan Pavel II. ve své knize Překročit práh naděje nazývá takové lidi "svatými všedního dne".

ZaduŠní mše svatá za účasti Moravanu bude sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně 11. března 2000 v 17 hodin. Příznivci Moravanu jsou upřímně zváni.

Další informace

  • Zdroj: Rovnost
  • Datum: 4.03.2000
  • Podtitulek: Nedožité devadesáté jubileum narození vynikajícího umělce dvacátého století, sbormistra prof. Josefa Veselky, dr. h. c.
  • Strana: 02 - Víkend
  • Rubrika: Z duchovního života
Login to post comments
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain