Středa, 16 Březen 2011 09:55

KALENDÁŘ - JUBILEA, SVÁTKY, UDÁLOSTI, VÝROČÍ, VÝZNAMNÉ DNY

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)

7. března 1910

se narodil v Novém Městě na Moravě na Žďársku Josef Veselka, muzikolog, pedagog, sbormistr, publicista-kritik. Absolvoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde získal hudební základy. Filologii, fi lozofi i a hudební vědu studoval na Masarykově univerzitě v Brně. Založil a řadu let vedl pěvecký sbor Moravan, byl též sbormistrem Pražského fi lharmonického sboru. Učil na v brněnské konzervatoři, tamtéž současně na Janáčkově akademii múzických umění a později na AMU v Praze. Autor studií "Problémy moderní sborové interpretace", "Základy interpretace klasické polyfonie" aj. Zemřel 22. října 1992 v Praze.

Další informace

  • Zdroj: Tištěný zpravodaj Kroměřížska
  • Datum: březen 2010
  • Podtitulek:
  • Strana: 30
  • Rubrika: KALENDÁŘ - JUBILEA, SVÁTKY, UDÁLOSTI, VÝROČÍ, VÝZNAMNÉ DNY
Login to post comments
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich