Pátek, 25 Březen 2011 16:42

Žalm c. 42, "Wie der Hirsch schreit" Op. 42

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)

Žalm c. 42, "Wie der Hirsch schreit" Op. 42

Coro
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.

Aria
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gotte,
wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?

Recitativo
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,
weil man täglich zu mir saget:
Wo ist nun dein Gott?
Wenn ich dess' inne werde,
so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst.

Coro
Denn ich wollte gern hingehen mit dem Haufen
und mit ihnen wallen zum Hause Gottes,
mit Frohlocken und mit Danken
unter dem Haufen die da feiern.


Coro
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken,
dass er mir hilft mit seinem Angesicht.


Recitativo
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir,
darum gedenke ich an dich!
Deine Fluten rauschen daher, daß hier eine Tiefe und dort eine Tiefe brause,
alle deine Wasserwogen und Wellen geh'n über mich.
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir!

Quintetto
Der Herr liat des Tages verheißen seine Güte,
und des Nachts singe ich zu ihm und bete
zu dem Gotte meines Lebens.
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir,
warum hast du meiner vergessen?
Warum muss ich so traurig geh'n,
wenn mein Feind mich bedrängt?

Schlusschor
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott!
Denn ich vverde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Preis sei dem Herrn, dem Gott Israels,
von nun an bis in Ewigkeit!

 

Žalm c. 42, "Wie der Hirsch schreit" Op. 42

Coro
Jakož jelen řve, dychtě po tekutých vodách,
tak duše má řve k tobě, ó Bože.

Aria
Žízní duše má Boha,
Boha živého, a říká:
Skoro-liž půjdu,
a ukáži se před oblíčejem Božím?


Recitativo
Slzy mé jsou mi místo chleba dnem i nocí,
když mi říkají každého dne:
Kdež jest Bůh tvůj?
Na to když se rozpomínám,
téměř duši svou sám v sobě vylévám¨

Coro
že jsem chodíval s mnohými,
a ubírával jsem se s nimi do domu Božího
s hlasitým zpíváním, a dík činěním
v zástupu plésajících.

Coro
Proč jsi smutná, duše má,
a proč se kormoutíš? Posečkej na Boha,
neboť ještě vyznávati jej budu,
i hojné spasení tváři jeho.

Recitativo

Můj Bože, jak teskní duše má!
Protož se na tě rozpomínám
v krajině Jordánské a Hermonské, na hoře Mitsar.
Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá a rozvodnění tvá na mne se svalila.

Quintetto
Věřím však, žeť mi udělí ve dne Hospodin milosrdenství svého,
a v noci písnička jeho se mnou, a modlitba má k Bohu života mého.

Dím k Bohu silnému, skále své:
Pročež jsi zapomenul se nade mnou?
Proč pro soužení od nepřítele
v smutku mám choditi?

Schlusschor
proč jsi smutná, duše má,
a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha,
neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné spasení tváři mé a Bůh můj.


Chvalme pána, boha Izraele od teď až do věčnosti!

Login to post comments
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain