Pátek, 25 Březen 2011 16:44

Josef Bohuslav Foerster - Píseň bratra slunce

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)

Josef Bohuslav Foerster - Píseň bratra slunce
(podle básně sv. Františka z Assisi)

Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane,
Tvé jsou chvály a sláva,
češt i všecko blahoslavenství jen Tobě,
Nejvyšší, se sluší
a jmenovat Tě ni žádný hoden není.

Pochválen buď můj Pane,
ze všeho stvoření svého.

Zvláště pak pro pána bratra slunce,
že dává nám den a svítí na nás svým
světlem;

a ono je krásné a září velikým leskem,
jeťono, Pane, podobenství Tvoje.

Pochválen buď, můj Pane,
pro sestru lunu a hvězdy, neb stvořils je vzácné a jasné a sličné.
Pochválen buď, můj Pane,
za bratra větra a skrze oblaka, vzduch
a všeliké počasí Svoje,
kterými dáváš obživu stvoření Svému.

Pochválen buď, můj Pane,
za sestru vodu,
neb ona je veliké dobro,
neb ona je pokorná, vzácná a čistá

Pochválen buď, můj Pane,
pro bratra oheň,
kterým jsi osvítil noc,
neboťje krásný a vlídný a mocný a silný.

Pochválen buď, můj Pane,
pro naši sestru, pro matku zemi,
která nás chová a živí a rodí všeliké plody
a pestré kvítí a trávy.

Pochválen buď, můj Pane,
pro ty kdož od poštějí z Tvé lásky,
a nemoci trpí a protivenství.

Blahoslavení, kdož zůstanou v pokoji, neb Tebou, Pane, korunováni budou.
Pochválen buď, můj Pane,
za sestru naši, tělesnou smrt,
neb nikomu z živých ujít jí nelze.

Běda těm, kteří zemřou v smrtelném hříchu.

Blažení, kteří najdou Tvou přesvatou vůli, neb druhá smrt nic už jim neublíží.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde