Středa, 16 Březen 2011 08:14

Sbormistr Josef Veselka pomocné

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(1 Hlas)

Vydání knihy o Josefu Veselkovi má hudební veřej nosti připomenout velký zjev českého interpretačního umění na poli sborového zpěvu. Knižní titul s prostým názvem budou brát do ruky desítky zpěváků a pěvců, kteří kdy s tímto neobyčejným umělcem spolupracovali: členové akademického pěveckého sdružení Moravan, Českého pěveckého sboru, řada hudebníků, skladatelů, zvukových režisérů a nakonec i stovky posluchačů - pamětníků. Ti první, kteří měli šanci poznat Josefa Veselku ze zkušeben a koncertních pódií, budou mít k této knížce jistě osobní a možná i rozechvělejší vztah než ti, kteří nesčetněkrát děkovali ovacemi a snad dodnes poslouchají jeho umění ze zvukových nosičů. S knihou by se měla seznámit i mladšía mladá generace hudebníků a zpěváků, protože sbormistr a dirigent Josef Veselka byl, je a zůstane jednou z legendárních osobností českého interpretačního umění 20. století. Kdyby už pro nic jiného, tak pro stovky koncertů, které připravil doma i v cizině a které byly vždy považovány za "svátky hudby". A třeba také proto, že Josef Veselka byl jedním z prvních vážných objevitelů a interpretů zvukové krásy staré polyfonní hudby, pro niž se dnes specializují řady dobře vyškolených interpretů, vybavených mnohem závažnějšími a rigoróznějšími estetickými normami slohově adekvátní interpretace než za dob Veselkových.

Kniha, která se zrodila z podnětu APS Moravan - a podle slov jednoho z pořádajících její příprava trvala pět let, je ve výsledném tvaru tak trochu vším: biografií, kronikou, vzpomínkami a výčty. Mapuje Veselkovo místo zrodu, rodinné zázemí a jeho intelektuální a umělecké ambice, curriculum vitae s nejdůležitějšími zastaveními: studium v Brně, učitelské povolání klasického filologa i hudebního pedagoga, působení u Moravanu, pražská léta, římské intermezzo, závěr života; těmito zastávkami se prolínají Veselkovy hudební specializace a různé muzikantské profese i záliby a činnosti, doplňující jeho civilní a kumštýřský život.

Žijeme v době, která do otázky po existenci (váž~é) hudby vkládá její komerční úspěšnost, přinejmenším šanci na uplatnění ve spotřebním koši produktů umělech."ých činll. V nedávné minulosti - a to právě Josef Veselka sklízel bouřlivé ovace - tržní hodnota uměleckého díla existovala jen pro západní kapitalistickou společnost ... A tak paradoxně - ač socialistick~' patos a poúnorové převraty Veselka ve své křesťanské podstatě odmítl- právě v oné době nesvobody se vznesl k metám, jež umělci netoužící po moci, mohli dosáhnout. Na tento Olymp ho dovedla jeho umělecká potence a intelektuální zázemí; vavříny, které za svůj život nasbíral, mu patřily po právu. Paradox se šťastně zhoupl a smírným aktem zůstává skutečnost, že se Josef Veselka dočkal doby polistopadové a stal se jedním z prvních čestných doktorů Masarykovy university - své alm;'! mater.
Není to ani tři roky, kdy jsme se moWi zaposlouchat do CD "Pocta MoravamI Leoši Janáčkovi". Ke zvukové poctě přistupuje nyní i tato knížka. Můžeme litovat, že nenabízí čtenářům dosud nevydaný záznam některého z Veselkových opulentních interpretačních výkonÚ; Janáčkova tvorba byla jen jedním článkem repertoárové mozaiky, jíž Josef Veselka rozdával své uměnÍ.


Eva Drlíková

Další informace

  • Zdroj: Opus Musicum, 2000, č. 3
  • Datum: 28. 6. 2000
  • Podtitulek:
  • Strana: 57
  • Rubrika: Knihy
Poslední úpravy Středa, 16 Březen 2011 08:28
Login to post comments
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain