O čem zpíváme
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v  nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.Ve jménu Otce…
Josef Bohuslav Foerster - Píseň bratra slunce (podle básně sv. Františka z Assisi) Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane,Tvé jsou chvály a sláva,češt i všecko blahoslavenství jen Tobě,Nejvyšší, se slušía jmenovat Tě ni žádný hoden není.Pochválen buď můj Pane,ze všeho stvoření svého.Zvláště pak pro pána bratra slunce,že dává nám den a svítí…
Josef Bohuslav Foerster- Svatý Václave Svatý Václave,české kníže slyš!Hlasy k tobě pozvedáme v nadhvězdnatou říš Tisíc tomu let, cos' byl kníže náš, tobě byla řada věků jako noční stráž.Ale přes tvou zem za těch tisíc letvln jak mořem převalilo všelikých se běd.Ale tys'je znal, při svém lidu stál,tys' té země…
Bohuslav Martinů - Zbojnické písně Stavajú, stavajú Stavajú,stavajú,šibeničky dvoje, vybersi Janoško, keré budu tvoje. Na keré ňa dajú, na tých budu visat,bude ně z hlavičky tulipán vykvětat. Tulipán, tulipán, kedy ta trhat mám? Dočkaj do neděle, až se rozzeleňám. U tej Bílej horyU téj Bílej hory, jasný oheň hoří,u něho…
Emil Axman - Otci Vše dala práce rukám Tvým,od únavy až k jizvám krvavým.Všecko krásné co v nich utajeno vzala jim.Jen prsten chudoby jim ponechalas kamenem poctivosti jako věno. Tatínku, tatínku, díky!V život můj žes vryl též neposkvrněné své jméno!
Bedřich Smetana - Modlitba Bože věčný, mocný králi, otevři své lásky zdroje,milostivá ruka Tvoje mír a blaho uděl nám! Štítem buď nám zdrojem síly svorný duch aťstále kvete, nepřítel jež nerozmete, uveď nás ve slávy chrám.    
Žalm c. 42, "Wie der Hirsch schreit" Op. 42 CoroWie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,so schreit meine Seele, Gott, zu Dir. AriaMeine Seele dürstet nach Gott,nach dem lebendigen Gotte,wann werde ich dahin kommen,dass ich Gottes Angesicht schaue? RecitativoMeine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,weil man täglich zu mir…
O vos omnes O vos omnes qui transitis per viam, attendite, et videte, si est dolor similis sicut dolor meus. Attendite, universi populi, et videte dolorem meum, si est dolor similis sicut dolor meus O vos omnesÓ vy všichni, kteří tudy kráčíte,postůjte a vizte je-li taková bolest jako bolest má…
Ascendit Deus Ascendit Deus in jubilatione      Dominus in voce tubae. Alleluia . Ascendit DeusHospodin za hlaholu trub. Vystupuje Bůh za jásotu        Aleluja    
Ave Maria Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.Amen. Zdrávas MariaZdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.…
Te Deum Te Deum laudamus:te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi caeli et universae potestates, tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae. Te gloriosus Apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus,…
Pater noster, qui es in caelis, santificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotiduanum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;sed libera nos a malo. Amen. Otče…
AGNUS bylo zavedeno do římského obřadu papežem Sergiem I. (+ 701) podle starobylého, velmi slavného zvyku řeckého. Zpívalo se stále znovu tak dlouho, jak bylo potřeba k obřadu polibku pokoje. Dnes zpíváme v římské liturgii tak, že všechny tři verše intonuje kantor a pokračuje lid. Zvyky některých řádů připisují první…
BENEDICTUS se dříve ihned připojovalo (k části Sanctus) a dodnes se tak děje v některých řádech. Římský předpis posledního času však zpěv rozděluje. Benedictus zpíváme po pozdvihování. Kantor zacne, lid dokončí jásavým hosanna. Benedictus Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis BenedictusPožehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Hosana…
SANCTUS je část velmi stará. Můžeme říci prvokřestanská, jak dokazuje okolnost, že se objevuje takřka ve stejné podobě v obřadech všech ritů.  SanctusSanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nimine Domini. Hosanna in excelsis. SanctusSvatý, svatý, svatý, Pán,…
CREDO je nejmladší stálý zpěv. Dnes je předpisuje direktář; dříve je začal kněz, kdy chtěl. Jestliže mínil po čtení evangelia kázat, odpadlo. Když však kázati nemínil, zazpíval Credo, a lid stoje vyznal svou víru. . Credo se do mší vůbec nepojímá, nýbrž staví až na konec. Není předepsáno, které vyvolíme.…
GLORIA je vlastně hymnus řeckých kánonických hodinek, a to z ranních Chval (laud). Nejdřív se zpíval jen o svátcích Narození Syna Božího, později i v neděle a svátky, ale jen tehdy, když Mši svatou sloužil biskup. Jiný kněz je mohl zpívati jen na Hod Boží velikonoční.Od jedenáctého století se zpívá…
KYRIE je z nejstarších zpěvů, jak napovídá zejména jazyk (řecké zvolání Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se). Okolnost, že byl zachován, svědčí o tom, že Kyrie byl zpěv lidový, velmi oblíbený, jejž bylo nutno zachovati i při pozdějších proměnách (od III. století mizí z římské bohoslužby řečtina).Nejstarší…