Mše

Mše (7)

Pater noster, qui es in caelis, santificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotiduanum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;sed libera nos a malo. Amen. Otče…
AGNUS bylo zavedeno do římského obřadu papežem Sergiem I. (+ 701) podle starobylého, velmi slavného zvyku řeckého. Zpívalo se stále znovu tak dlouho, jak bylo potřeba k obřadu polibku pokoje. Dnes zpíváme v římské liturgii tak, že všechny tři verše intonuje kantor a pokračuje lid. Zvyky některých řádů připisují první…
BENEDICTUS se dříve ihned připojovalo (k části Sanctus) a dodnes se tak děje v některých řádech. Římský předpis posledního času však zpěv rozděluje. Benedictus zpíváme po pozdvihování. Kantor zacne, lid dokončí jásavým hosanna. Benedictus Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis BenedictusPožehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Hosana…
SANCTUS je část velmi stará. Můžeme říci prvokřestanská, jak dokazuje okolnost, že se objevuje takřka ve stejné podobě v obřadech všech ritů.  SanctusSanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nimine Domini. Hosanna in excelsis. SanctusSvatý, svatý, svatý, Pán,…
CREDO je nejmladší stálý zpěv. Dnes je předpisuje direktář; dříve je začal kněz, kdy chtěl. Jestliže mínil po čtení evangelia kázat, odpadlo. Když však kázati nemínil, zazpíval Credo, a lid stoje vyznal svou víru. . Credo se do mší vůbec nepojímá, nýbrž staví až na konec. Není předepsáno, které vyvolíme.…
GLORIA je vlastně hymnus řeckých kánonických hodinek, a to z ranních Chval (laud). Nejdřív se zpíval jen o svátcích Narození Syna Božího, později i v neděle a svátky, ale jen tehdy, když Mši svatou sloužil biskup. Jiný kněz je mohl zpívati jen na Hod Boží velikonoční.Od jedenáctého století se zpívá…
KYRIE je z nejstarších zpěvů, jak napovídá zejména jazyk (řecké zvolání Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se). Okolnost, že byl zachován, svědčí o tom, že Kyrie byl zpěv lidový, velmi oblíbený, jejž bylo nutno zachovati i při pozdějších proměnách (od III. století mizí z římské bohoslužby řečtina).Nejstarší…
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich