Světská hudba

Světská hudba (4)

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v  nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.Ve jménu Otce…
Josef Bohuslav Foerster- Svatý Václave Svatý Václave,české kníže slyš!Hlasy k tobě pozvedáme v nadhvězdnatou říš Tisíc tomu let, cos' byl kníže náš, tobě byla řada věků jako noční stráž.Ale přes tvou zem za těch tisíc letvln jak mořem převalilo všelikých se běd.Ale tys'je znal, při svém lidu stál,tys' té země…
Bohuslav Martinů - Zbojnické písně Stavajú, stavajú Stavajú,stavajú,šibeničky dvoje, vybersi Janoško, keré budu tvoje. Na keré ňa dajú, na tých budu visat,bude ně z hlavičky tulipán vykvětat. Tulipán, tulipán, kedy ta trhat mám? Dočkaj do neděle, až se rozzeleňám. U tej Bílej horyU téj Bílej hory, jasný oheň hoří,u něho…
Emil Axman - Otci Vše dala práce rukám Tvým,od únavy až k jizvám krvavým.Všecko krásné co v nich utajeno vzala jim.Jen prsten chudoby jim ponechalas kamenem poctivosti jako věno. Tatínku, tatínku, díky!V život můj žes vryl též neposkvrněné své jméno!
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich