Administrator

Administrator

Středa, 16 Březen 2011 08:55

Sdružení vzpomene Pavla Křížkovského

Vzpomínková akce

Tipy

Akademické pěvecké sdružení Moravan Brno si dnes připomene národního obrozence a hudebního skladatele Pavla Křížkovského. Vzpomínková akce ke 120. výročí jeho smrti začíná u jeho pomníku na úpatí hradu Špilberk o půl sedmé večer.

Středa, 16 Březen 2011 08:52

Moravan pojede do Trnavy

Brno Akademické pěvecké sdružení Moravan se zúčastní festivalu Trnavské sborové dny, a to také díky dotaci ve výši 35 tisíc korun, kterou dostane od Jihomoravského kraje. Festival se koná v říjnu a věnuje se hudbě zemí Visegradské čtyrky. "S Trnavským krajem spolupracujeme, odpovídá to našim zahraničním aktivitám,"vysvětlil podporu kraje hejtman Stanislav Juránek. (jt)

Středa, 16 Březen 2011 08:48

Zahrada UNESCO patří v červnu hudbě

Zahrada UNESCO patří v červnu hudbě
Květná zahrada v Kroměříži bude po celý červen patřit hudbě. Začal festival Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži. Premiéru obstaral už minulé úterý pěvecký sbor kroměřížského gymnázia, dnes v 16 hodin vystoupí v rotundě zahrady Žestové kvinteto Církevní konzervatoře v Kroměříži, které se začíná prosazovat mezi přední tuzemská tělesa. V sobotu na stejném místě a ve stejnou dobu vystoupí v rotundě pěvecké sdružení Moravan , příští úterý je vystřídají pěvecké sbory a soubory kroměřížské ZUŠ.

Rada Jihomoravského kraje na své schuzi 29. července 2004 schválila poskytnutí dotace Muzeu romské kultury, o.p.s. na činnost Muzea romské kultury o.p.s. v roce 2004 ve výši 200 000 Kc a Akademickému pěveckému sdružení Moravan na účast na festivalu Trnavské sborové dni“ ve výši 35 000 Kč.

Muzeum romské kultury, o.p.s. plní významnou funkci v oblasti multikulturní výchovy české společnosti. Klade si za cíl zachovat a prezentovat tradiční materiální a duchovní kulturu Romů a klíčové okamžiky jejich historie. Pořádá široké spektrum programu pro veřejnost, např. přednášky, výstavy, semináře, dílny a také programy pro školy. Muzeum romské kultury je neziskovou organizací a jako takové od svého vzniku v roce 1991 zabezpečuje finančne veškeré svoje činnosti a provoz projekty předkládanými na státní orgány, instituce, nadace a fondy.

Trnavské sborové dny“, konané od 14. do 17. ríjna 2004, jsou festivalem světské a duchovní hudby zemí Vyšegradské čtyřky. Akademické pěvecké sdružení Moravan na ně bylo pozváno jako reprezentant České republiky a Jihomoravského kraje.

Středa, 16 Březen 2011 08:45

Koncert duchovní hudby

Koncert duchovní hudby Římskokatolická farnost a obec Dražovice pořádají v neděli 6. 6. v 15.30 hodin ve farním kostele duchovní koncert. Vystoupí pěvecké sdružení Moravan Brno se sólisty opery Národního divadla v Brně Natálií Romanovou a Richardem Novákem a varhaníkem Janem Králem

Středa, 16 Březen 2011 08:43

Jubileum Františka Sušila

Rousínov Rousínov ležící na úpatí jihovýchodní cásti Drahanské vrchoviny 25 km východně od Brna si v cervnu připomene 200. výrocí narození významného rodáka Františka Sušila. František Sušil se narodil 14. cervna 1804 Fabiánovi Sušilovi a jeho ženě Terezii, rozené Pospíšilové. Po studiu na piaristickém gymnáziu v Kroměříži studoval dále, a to na bohosloveckém ústavu v Brně. Roku 1827 byl vysvěcen na kněze, poté jako duchovní působil na několika místech (Brno, Komárov, Olbramovice). Od roku 1837 byl profesorem bohosloví v Brně. Byl to všestranně vzdělaný kněz, který psal básně, teologické spisy a věnoval se překladatelské cinnosti (překládal Ovidia, Katulla, Propertia a Músaia, ale i ruské a slovinské lidové písně). Nejvíce ho však proslavil sběr lidových písní a zvyků, jemuž se věnoval od dvaceti let. K této cinnosti byl dobře připravený také po stránce hudební, od mládí totiž hrál na flétnu a klavír. První sbírku Moravské národní písně připravil v roce 1832. Ve sbírání písní pokracoval a rozšířenou sbírku vydával v letech 1853 až 1856 v sešitech pod názvem Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Kompletní sbírka, která vyšla roku 1860, obsahuje 2361 písní světských i náboženských roztříděných autorem podle námětů a žánrů. Písně pocházejí téměř výhradně z jeho vlastních terénních výzkumů, a to z oblasti Brněnska, Slovácka, Valaška, Lašska, Opavska a Těšínska. Všechny zaznamenal v nářecí daného kraje a doplnil je vlastními zápisy nápěvů. Od roku 1853 Sušil pravidelně zajížděl do Bystřice pod Hostýnem, kde 31. května 1868 zemřel. Pochován je v Brně. U příležitosti oslav výrocí jeho narození bude v Rousínově 6. cervna zahájena výstava František Sušil - dvousté výrocí narození moravské osobnosti, na jejíž realizaci se podílí i Muzeum Vyškovska a která potrvá do konce září letošního roku. V tentýž den (6. cervna) se v Rousínově uskutecní koncert k poctě Františka Sušila. O dva dny později - 8. cervna - proběhne konference o díle Františka Sušila. K dalším připravovaným akcím patří orelské, církevní a spolecenské slavnosti plánované na sobotu 12. cervna, národopisné odpoledne připravované na následující den nebo seminář Moravské vlastivědné a muzejní spolecnosti, na němž by se 26. cervna měli setkat badatelé zaměření na letošní výrocí Sušilova narození. Oslavy budou ukonceny dne 30. září koncertem Akademického pěveckého sdružení Moravan. Podrobnější informace o jednotlivých akcích lze získat na adrese www. rousinovsko. cz/ pages/ susil/ index. htm.


Středa, 16 Březen 2011 08:42

Moravan nabízel především českou hudbu

Akademické pěvecké sdružení Moravan je ve sborovém světě pojmem. Nicméně soucasná doba fandí spíše jiným projevům umění, a tak bylo užitecné přesvědcit se na vlastní oci i uši, neudržují- li tradici tělesa už jen odrostlejší vytrvalci, nezní- li témbr seriózně vyhlížejících pánů přece jen staře, a vůbec, jaká je nyní úroven sboru, netěží- li pouze ze slavného jména. Nedělní vecerní koncert ve dvoraně rektorátu VUT v Brně všechny pochybnosti, naštěstí, rychle rozptýlil. Zhruba jedenapůlhodinový program zahájený Smetanovou Modlitbou byl nemálo interpretacně nárocný, přicemž sahal od latinsky zpívané středověké polyfonie (Gallus - Handl, Palestrina) až k Ebenovi. Podstatnou jeho cást tvořily Janáckovy sbory, byt ty nejnárocnější nikoliv, ale zato ony méně známé. Moravan se za řízení mladého Tomáše Ibrmajera představil ve skvělé formě jako výsostně sezpívaný tým vyrovnaných hlasových skupin. Tón tělesa je poměrně svěží a mužně pevný. Pokud jde o latinsky zpívaný vícehlas, jistě se mohou vést diskuse, zda by nebylo pro tuto sborovou literaturu vhodnější komornější obsazení. Zvuk Moravanu by přecejen získal na výraznější barevnosti a kontrastnosti, avšak jde o otázku interpretacního přístupu a vkusu. Osobně však soudím, že v celkovém výsledku nebyl velký rozdíl v pojetí stařické polyfonie, Janácka, Suchoně, Martinů i Ebena. Ukázalo se užitecné, že se texty takřka všech uvedených titulů objevily v tištěném programu, protože srozumitelnost zpívaného slova, at se tak stalo interpretací nebo akustickými podmínkami auditoria, zdaleka nejideálnější nebyla. K závěrecné Ebenově Misse Adventus pak asi tolik: nepochybně je skladatel autorem invencně nepoměrně silnějších děl - tato mše ctí především praktické úcely, tedy aby i svým rozpětím vyhovovala běžnému obřadu a aby svým střízlivým ražením věřící příliš nevytrhovala z jejich nábožného soustředění. Zbývá dodat, že v průběhu vecera doprovázel Martin Jakubícek jak na klavír, tak na varhany a že se v kratších sólech blýskli tenorista Halamícek a basista Hrbácek, oba clenové Moravanu. Uzavřeme tyto řádky lichotivým zjištěním, že nesestoupí- li Moravan z cesty vysokých interpretacních nároků, má o svou budoucnost vystaráno. Ohlas jeho příznivců to jen potvrdil.

Středa, 16 Březen 2011 08:41

Vzpomínka na Jana Řeznícka

Brno Deset let od úmrtí varhaníka, pěvce, sbormistra, pedagoga a několik let i ředitele brněnské konzervatoře Jana Řeznícka připadlo na 16. cervna. Tento všestranný umělec - na konzervatoři absolvent ve třídě prof. Josefa Blatného a na JAMU prof. Viléma Steinmana a Josefa Veselky - clen rozvětvené muzikantské rodiny, zasáhl snad nejvýrazněji do sborového umění: jako sbormistr VSMU, dirigent Filharmonického sboru Besedy brněnské, s nímž víc jak dvacet let úspěšně spolupracoval se Státní filharmonií Brno, a především jako dirigent Akademického pěveckého sdružení Moravan , kde byl dustojným nástupcem Josefa Veselky. Cílevědomý umělec, nesmlouvavý pedagog, laskavý a skromný clověk a navýsost zodpovědná osobnost v cele nejstarší moravské konzervatoře - takového jej stále vidí jak jeho cetní žáci, tak i spolupracovníci, které opustil na vrcholu tvurcích sil, ve svých 61 letech. ( vl)


Jirina Veselá
Brno Devatenáct transplantací ledvin u nemocných dětí a jen za letošní rok bezmála na tri sta dialýz. Takové jsou jen ve stručnosti dva hlavní číselné údaje charakterizující práci dětského dialyzačního centra pri Fakultní nemocnici Brno, které si letos pripomíná dvacáté výročí své existence. "V současnosti můžeme konstatovat, že všem dětem včetně novorozenců a kojenců, s akutním selháním ledvin dokážeme s naším prístrojovým vybavením pomoci. Na druhé straně právě naše technické vybavení je už prece jen zastaralé, opotrebované a musíme je tedy obnovovat a rozširovat, " uvedl Zdeněk Doležel, prednosta II. dětské kliniky dětské nemocnice, kde centrum funguje. Prioritou je porízení dalšího dialyzačního prístroje v hodnotě kolem sedmi až osmi set tisíc korun, který by využívaly jak děti s chronickým nebo akutním selháním ledvin, i malí pacienti, jejichž organismus se musí vyrovnat s následky těžkých otrav. "Všichni potrební pacienti jsou zarazování do integrovaného dialyzačně - transplantačního programu. Tyto děti pak docházejí nejméně trikrát týdně vždy na až čtyrhodinovou pravidelnou léčbu umělou ledvinou. Mnohé z nich jsou navíc čekateli na transplantaci ledviny," upresnil Doležel. Každoročně pritom v Ceské republice lékari evidují zhruba pět dalších dětí, které se dostanou do stadia nezvratného selhání ledvin. Mezi devatenácti transplantacemi u dětských pacientů drží brněnští lékari také jeden primát. Jako prvním v Ceské republice se jim asi pred půl rokem podarilo realizovat transplantaci ledvin od živého dárce. Tím se stala matka dívky dlouhodobě odkázané na dialýzu. Oběma se nyní darí dobre a jsou v porádku."Získávání vhodných dárců zvláště pro dětské pacienty je u nás velmi složitá a společensky obecně známá problematika. V prípadě nedostatku orgánů od zemrelých je rešením získat je od vhodných živých dárců, kterými se nejčastěji stávají rodiče nemocných dětí, a napríklad ve skandinávských zemích tento způsob uprednostňují," upresnil Doležel. "Od zdravotníků to ale vyžaduje dlouhodobou osvětu a presvědčování mezi laickou verejností. Nutit samozrejmě nemůžeme nikoho," zdůraznil lékar.

* Benefiční koncert se k získání peněz na porízení nového dialyzačního prístroje rozhodl usporádat nadační fond Vita Nova. V rámci programu se posluchačům predstaví napríklad Vachův sbor moravských učitelek, pěvecký sbor Lumír, Akademické pěvecké sdružení Moravan , Studentský komorní orchestr Musica Nova a folklorní soubor Javorníček. Koncert se koná 1. prosince v atriu brněnského IBC v ulici Príkop. Vstupenky v ceně 150 korun lze zakoupit v centrální evidenci v brněnské dětské nemocnici nebo tamtéž v kancelári náměstkyně pro ošetrovatelskou péči Jany Marounkové.

 

Středa, 16 Březen 2011 08:38

Za Josefem Veselkou

Hudební svět si dnes připomíná deset let od úmrtí Josefa Veselky, vůdcí osobnosti v oboru sborového zpěvu. Veselka bývá právem nazýván "sbormistrem století"nejen proto, že svým uměleckým působením téměř vyplnil tuto celou casovou etapu (jeho první veřejný koncert se uskutecnil v roce 1932 v Brně, poslední tamtéž v roce 1990), nýbrž především z důvodu, že do teorie i své přebohaté sbormistrovské praxe vnesl objevné a převratné poznatky na sborovou reprodukci a capellových i kantátových děl. Veselka se narodil 7. března 1910 v Novém Městě na Moravě a zemřel ve svých 82 letech v Praze. Cas jeho působení se pak dělí polovinou na Brno, polovinou na Prahu. V Brně studoval klasickou filologii a v roce 1931 zde založil vysokoškolský sbor, tehdy Mužský sbor katolických akademiků Moravan, za nacistické totality zakázaný, za komunismu povinně přejmenovaný na Akademické pěvecké sdružení. Výuce řízení sboru se zacal věnovat od 50. let na brněnské konzervatoři, pedagogické fakultě MU a JAMU. V roce 1959 přijal nabídku na místo šéfsbormistra Ceského pěveckého sboru, později Pražského filharmonického sboru v Praze, kde působil 23 let. Výcet Veselkova díla i jeho působení doma i v zahranicí přibližuje kniha kolektivu autorů Sbormistr Josef Veselka, vydaná Akademickým pěveckým sdružením Moravan v roce 2000. Bohatá je i Veselkova pedagogická cinnost a cinnost odborně publikacní.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 9 z 11

Zanechte nám svůj email

Pokud nám zanecháte svůj email, budete dostávat pozvánky na nadcházející koncerty.
Email *
Město * Abychom Vám mohli posílát pozvánky na koncerty ve Vašem okolí, sdělte nám prosím, o jaký region máte zájem.
Vyplňte prosím kontrolní kód *

Aktuality úvodní stránka

Co je nového?


Koncerty pro 1. polovinu sezóny 2015/2016

V následujícím období budou uskutečněny tyto akce:

15. 11. 2015, 10:00 sv. Anežka - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova

27. 11. 2015, 19:00 Slavnostní koncert - sál konventu Milosrdných bratří Brno, Poříčí

13. 12. 2015, 17:00 Bílovice nad Svitavou - vánoční koncert, kostel sv. Cyrila a Metoděje

19. 12. 2015, 15:00 a 17:00 Rybova Česká mše vánoční pro nadaci LOGO, FSS - sál, Komenského náměstí Brno

20. 12. 2015, 18:00 kostel sv. Leopolda, Brno - Poříčí - ZRUŠENO ZE STRANY POŘADATELE

 

detailní informace k jednotlivým akcím budou průběžně doplněny

Aktualizováno Neděle, 08 Listopad 2015 10:40
 

Vzkaz Veroniky - úmrtí


Vážení přátelé a členové APS Moravan,


S bolestí v srdci musím oznámit, že po dlouhé a těžké nemoci nás dnes 16. 11. 2015

opustil náš člen a přítel Jiří Fidler.

 

Soustrast můžete vyjádřit jeho dceři s rodinou a bratru Jaroslavovi.

Vzpomeňte na něj prosím s láskou a dobrotou v srdci.

 

O posledním rozloučení budeme informovat zde.

 

 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí

 

Réquiem aetérnam dona ei, Dómine. Et lux perpétua lúceat ei.

Aktualizováno Pondělí, 16 Listopad 2015 13:17
 

Byl zveřejněn nový oběžník pro IV. čtvrtletí 2015, včetně vánoc

k nahlédnutí na titulní straně

Aktualizováno Úterý, 03 Listopad 2015 17:03
 

Aktualizace stránek

Vážení přátelé,

po dlouhé době doplňujeme naše sborové stránky. Opět se v předstihu dozvíte novinky a aktuality z naší činnosti a koncertní oblasti.

Aktualizováno Středa, 24 Září 2014 14:14
 

Byl zveřejněn oběžník pro soustředění Šardice 2014

neworl1Akademické pěvecké sdružení MORAVAN

Oběžník 2014/soustředění

Plán soustředění, Šardice 12. – 14.9.2014

Pátek:

Příjezd individuálně, ideálně do 17:45 ať se stihneme ubytovat

Zkouška 18:00 – 19:00

19:00 večeře

20:00 – 21:00 večerní frekvence

- Počítejte s možností úprav pátečního podvečera

Sobota:

8:00  snídaně

9:00 – 12:00 dopolední frekvence

12:00 – 14:30 oběd + odpolední volno (případně posuneme)

14:30 – 18:30 (max. !!) odpolední frekvence

19:00  zpěv při mši

+- 20:00 (dle konce mše) večeře – počítejte s „grilovačkou“ a večerním posezením

Konec individuální, dle výdrže

Neděle:

8:00  snídaně

9:00 - 12:00  dopolední frekvence

12:00  oběd a odjezd

Repertoár kostel:

Martinů: Hora tří světel – Závěr (Přišli jsme k tobě do chrámu)

Smetana: Modlitba;  Palestrina: Improperia;  Foerster: Kristus

Gallus: Ecce quomodo moritur;

------

Soudce všeho světa (dodám)

Pololánik: „vánoční“ Gloria/Poselství vánoc

Janáček: Na Soláni čarták (dod.); Čtveřice mužských sborů (Výhružka, …), Zpěvná duma

Martinů: Zbojnické písně

Durufle: Messe cum Jubilo

Přivezu ještě nejspíš nějaké hudební překvapení, ale pro jistotu vezměte Deep River a „Česneka“

Mgr. et BcA. Veronika Hromková, 775074656, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 09 Září 2014 15:53
 

Slavnostní koncert 7.12. od 19 hodin v Konventu

Vážení přátelé, věrní posluchači,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na každoroční Slavnostní koncert pořádaný již tradičně v předvánočním čase. I tentokrát je věnovaný poctě českým tvůrcům.

Uslyšíte díla Leoše Janáčka, Josefa Veselky, Josefa Bohuslava Foerstera, Antonína Dvořáka a Oldřicha Halmy. Vrcholným dílem večera bude provedení kantáty Hora tří světel skladatele Bohuslava Martinů s varhanním doprovodem excelentního Martina Jakubíčka.

Koncert se uskuteční v sobotu 7.12. 2013 v 19.00 hod. v koncertním sále konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno.

Těší se na vás a srdečně zve Akademicé pěvecké sdružení Moravan.

Plákat slavnostního koncertu

Aktualizováno Pondělí, 02 Prosinec 2013 08:01
 

Byl zveřejněn oběžník 11/2013

Oběžník stahujte zde: oběžník 11/2013

Aktualizováno Pondělí, 25 Listopad 2013 18:30
 

Nové články

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain