Administrator

Administrator

Středa, 16 Březen 2011 08:37

Glosa - Konzervatoř svému řediteli

Nedožitých 70. narozenin svého někdejšího absolventa, pedagoga a posléze ředitele ( v letech 1990 - 1993) Jana Rezníčka vzpomněla brněnská konzervatoř koncertem v Besedním domě 11.února, a to způsobem nanejvýš důstojným. V úvodu večera nechala dokonce - ze zvukového záznamu - zaznít přímo jeho sympatickému barytonu, a to v Janáčkově Potulném šílenci za spoluúčinkování pěvkyně Jarmily Hladíkové a APS Moravan, pod taktovkou Josefa Veselky; úspěšné pokračování rodu symbolizoval Jan Rezníček ml. , který za klavírní spolupráce Jiřiny Kolmanové přednesl Smuteční hudbu P. Hindemitha pro violu a klavír, ve výběru z Biblických písní Antonína Dvořáka se uvedli sympaticky posluchači konzervatoře Romana Knesslová a Josef Škarka za klavírního doprovodu Jar. Majerové. Druhá polovina večera patřila současné, poněkud komornější podobě Akademického pěveckého sdružení Moravan , řízeného Tomášem Ibrmajerem, a to sbory a capella ( Hans Leo Hassler a Jacobus Gallus- Handl), jímavým výběrem z Janáčkových Lidových balad ( u klavíru J. Kolmanová), a zejména velmi působivou kantátou B. Martinů - Hora tří světel, kde se ke sboru přidali sólisté Jaroslav Halamíček - tenor, Jan Hrbáček - bas, Ladislav Pěnička - recitace a Petr Kolař - varhany. Celý program byl snad až v příliš vážném duchu, Jan Rezníček, jak jsme ho znali, nebyl žádný škarohlíd a ze života se dovedl upřímně radovat - to ostatně dokazovala i přítomnost jeho četných přátel a spolupracovníků, kteří dokázali zaplnit sál Besedního domu. Jeho všestrannou muzikantskou - a to jak sbormistrovskou, tak pedagogickou činnost zhodnotil ve svém projevu ředitel konzervatoře Evžen Zámečník. Závažnost večera pak byla zdůrazněna i přítomností francouzského velvyslance v ČR pana Phillippa Costa.

Slavnostní koncert uspořádaný v brněnském Besedním domě k sedmdesátému výročí existence Akademického pěveckého sdružení Moravan obsáhl všechny v současnosti užívané styly sborového zpěvu.

Sedmdesát let koncertování na území ČR a ve světe si připomíná prestižní Akademické pěvecké sdružení Moravan - mužský sbor v Brně. Zakladatelem a po vetší dobu existence jeho sbormistrem byl prof. Josef Veselka, který objevil i způsob uplatnění renesanční polyfonie.

Slavnostní koncert ke svému jubileu připravil sbor v brněnském Besedním domě. Obsáhl přehlídku v současnosti užívaných styůu od neobvyklého způsobu renesanční polyfonie v mužském sboru (Hassler, Gallus) přes český romantismus od přelomu 18. a 19. století (Smetana, Janáček) až po Polní mši Bohuslava Martinů. O tomto jednom z nejvýznamnejších našich pěveckých sborů v odborných kruzích platilo, že »Moravan je hudební nástroj z lidských hlasů«

Středa, 16 Březen 2011 08:36

Moravan zpívá už sedmdesát let

Brno - Účastník brněnského slavnostního koncertu k sedmdesátinám Akademického pěveckého sdružení Moravan si s jistou nostalgií připomínal význam mužského sborového zpěvu pro českou kulturu nejen hudební. V nejlepších ze svých dnešních sedmdesáti let pak byl Moravan nejen skvělým sborovým protagonistou brněnského hudebního života, nýbrž čelným představitelem českého sborového umění vůbec. Jeho vznik, strmý vzestup a působení, čelící takřka nepřetržitě nevraživosti panujících režimů, jsou spjaty s osobností Josefa Veselky (1910-1992), později pak s činností Veselkova žáka Jana Rezníčka (1932-1993). Existenční krizi sboru v devadesátých letech pak nezpůsobilo jen Rezníčkovo nečekané úmrtí, nýbrž obecný posun životního slohu, jenž ted prosazuje profesionalizaci všech oborů lidské činnosti a nepřeje laickému nasazení vyžadujícímu vedle hlasových a obecně hudebních dispozic navíc ještě značnou dávku osobní obětavosti. Dnešní Moravan, nabírající nový dech pod vedením mladého Tomáše Ibrmajera, je čtyřicetičlenným sborem (v dobách svého rozkvětu míval dvakrát tolik pěvců), v němž na pohled převládají zasloužilí pamětníci nad mladšími tvářemi; nedostatek svěžích hlasů je slyšet hlavně v exponovaných tenorových partiích. Jinak ovšem jevily jeho výkony zkušenost, pódiovou jistotu a zejména nutnou uměleckou ctižádost. Reprezentační pořad zahrnul vedle úvodní Smetanovy Modlitby ("erbovní" skladby Veselkova Moravana), dvou ukázek renesanční duchovní polyfonie (tu dokázal právě jen Moravan prosadit do koncertní praxe vletech nejtužší ideologické cenzury) a jednoho Axmanova sboru díla Janáčkova a Bohuslava Martinů. S uznáním nutno jmenovat oba ze sboru vystupující sólisty - Jaroslava Halamíčka a Jana Hrbáčka - a připomenout výkon spoluúčinkujících profesionálů - pianistky Jiřiny Kolmanové, varhaníka Petra Koláře a zejména mladičkého barytonisty Richarda Samka, hostujícího nebo vlastně zaskakujícího v Polní mši Bohuslava Martinů, provedené - s účastí instrumentalistů ze Státní filharmonie - na závěr a jako vyvrcholení večera. Právě v její dramatické, myšlenkově složité a citově hluboké montáži se ve sboru nejúčinněji projevila péče o srozumitelnost, rytmická kázeň a dynamika, kultivovaná zejména ve spodní části silové škály, jež učinily ze slavnostního vzpomínkového večera něco mnohem víc než pietní vzpomínku a poskytly oddanému a vděčnému publiku, jež zcela zaplnilo sál Besedního domu, vedle uměleckého zážitku také ještě naději na oživení tradice laického sborového umění jako výrazu duchovního života a jeho orientace.


Středa, 16 Březen 2011 08:35

Stojí za to navštívit

Pěvecké sdružení Moravan slaví sedmdesátiny

Brno - Výročí 70 let od svého založení si Akademické pěvecké sdružení Moravan připomene v sobotu v 19 hodin velkým koncertem v brněnském Besedním domě. Pěvce doprovodí členové Státní filharmonie Brno. Na koncertu zazní díla Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany či Leoše Janáčka. Pěvecké sdružení trápí v současnosti nedostatek mladých zájemců o sborový zpěv. "Zatímco před 30 lety mělo 80 členů, nyní jich má 35, " uvedl sbormistr Moravanu Tomáš Ibrmajer. Akademické pěvecké sdružení Moravan vzniklo v roce 1931 jako kroužek při stejnojmenném Spolku katolických vysokoškolských studentů. V době druhé světové války muselo přerušit činnost. Až do roku 1985 sdružení vedl sbormistr Josef Veselka.

Středa, 16 Březen 2011 08:34

Jubileum pěveckého sboru

BRNO (vž) - Sedmdesát let koncertování na území ČR a ve světě si připomíná prestižní Akademické pěvecké sdružení Moravan - mužský sbor v Brně. Zakladatelem a po větší dobu existence jeho sbormistrem byl prof. Josef Veselka, který objevil i způsob uplatnění renesanční polyfonie. Slavnostní koncert ke svému jubileu připravil sbor na sobotu 10. listopadu v brněnském Besedním domě. Obsáhne přehlídku v současnosti užívaných stylů - od neobvyklého způsobu renesanční polyfonie v mužském sboru (Hassler, Gallus) přes český romantismus od přelomu 18. a 19. století (Smetana, Janáček) až po Polní mši Bohuslava Martinů. O tomto jednom z nejvýznamnějších našich pěveckých sborů v odborných kruzích platilo, že "Moravan je hudební nástroj z lidských hlasů".

Středa, 16 Březen 2011 08:33

Začíná velikonoční hudební festival

Zlín - O atmosféru nadcházejících velikonočních svátků se ve Zlíně a blízkém okolí postará už po sedmé komorní sbor Canticum Camerale, který pořádá od 31. března do 22. dubna Velikonoční festival duchovní hudby. "Naším záměrem je představit lidem významná hudební díla tematicky spojená s liturgickým obdobím Velikonoc a seznámit je s kvalitními mimo zlínskými soubory," uvedla Sabina Stradějová z pořádající sboru. Série koncertů letos navštíví kromě Zlína i Malenovice, Uherské Hradiště a Napajedla. Festival se koná pod záštitou pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze Mons. Josefa Hrdličky a hejtmana Zlínského kraje Františka Slavíka. Dramaturgie festivalu přitom záměrně rozložila hudební program do období půstu i období oslavy vzkříšení. Na koncertech v čase postním zazní hudební díla vztahující se ke smrti nebo tematicky neutrální, po Velikonočním pondělí pak oslavná Gloria, Kyrie nebo černošské spirituály. "Osou sobotního koncertu ve zlínském kostele bude kantáta Bohuslava Martinů Hora tří světel pro mužský sbor, sóla a varhany, kterou přednese Akademické pěvecké sdružení Moravan . Patří mezi nejstarší u nás vedle Moravských učitelů. Založil je dirigent Josef Veselka jako sbor akademické mládeže," uvedl dirigent Tomáš Ibrmajer. Kromě toho v sobotu zazní v kostele Filipa a Jakuba i část Missy pro defunctis O. di Lassa v podání domácího sboru Canticum Camerale, který se zaměřuje na interpretaci barokní a renesanční hudby. Úplné provedení Missy pro defunctis si vyslechne publikum v Napajedlích v sobotu 7. dubna. S Canticum Camerale se o náročnou skladbu podělí sbor Capella Moraviae Brno, specializovaný výhradně na duchovní renesanční hudbu. "Právě proto, že je těleso jen úzce specializováno, dosahuje vynikajících interpretačních výsledků," komentoval Ibrmajer. Díla současných autorů zazní na koncertu 15. dubna opět ve zlínském kostele, kde spolu s mladým sborem Žerotín z Olomouce se sbormistrem Pavlem Koňárkem vystoupí Moravské děti z Holešova s dirigentem Michalem Vajdou. Netradiční bude i koncert 18. dubna v modlitebně Církve adventistů sedmého dne. "Možná není modlitebna obvyklou koncertní síní, ale my tento koncert vnímáme jako svůj příspěvek ke sbližování různých církví," řekl Ibrmajer a domnívá se, že dětský sbor bude Canticum Camerale zdatným soupeřem. Kromě klasiky uslyší návštěvníci koncertu také tradicionály Deep river nebo Good news. Nejmonumentálnějším vystoupením festivalu bude zřejmě závěrečný koncert. V Uherském Hradišti zazní Vivaldiho kantáta Gloria D dur pro orchestr, sbor a sólisty, kterou mohlo zlínské publikum v podání Filharmonie Bohuslava Martinů a Canticum Camerale slyšet v rámci zlínského vánočního programu.

Středa, 16 Březen 2011 08:32

Velikonoční festival duchovní hudby

31. března - ZLÍN: kostel sv. Filipa a Jakuba: Akademické pěvecké sdružení Moravan Brno a Canticum Camerale Zlín (16.30)

7. dubna - NAPAJEDLA: kostel sv. Bartoloměje: Canticum Camerale a Capell a Moraviae Brno (16.30)

15. dubna - ZLÍN: kostel sv. Filipa a Jakuba: Akademický sbor Žerotín Olomouc a Moravské děti Holešov (16.30)

18. dubna - MALENOVICE: modlitebna CASD: Pěvecký sbor 11. ZŠ Malenovice a Canticum Camerale (17.30)

22. dubna - UHERSKÉ HRADIŠTE: Farní kostel sv. Františka Xaverského: Filharmonie Bohuslava Martinů a Canticum Camerale (16.00)

Středa, 16 Březen 2011 08:31

Kdy, kde, co

Pěvecké koncerty


BRNO (AC) - Od 19.30 hodin se dnes v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU na Komenského náměstí koná pěvecké vystoupení posluchačů. Skladby G. S. Händela či A. Dvořáka za klavírního doprovodu Marty Vaškové předvedou Lucie Nováková, Martin Křížka a Karel Škarka. V sobotu v 15 hodin vystoupí v Kulturním domě Rubín akademické pěvecké sdružení Moravan .
Spirituál v Bystrci
BRNO (AC) - Koncert hudebního uskupení Spirituál kvintet začíná v neděli v 19 hodin. Uskuteční se ve Společenském centru Bystrc v Odbojářské ulici. Všichni příznivci tohoto žánru jsou srdečně zváni.
Jazz a swing
MORAVSKÝ KRUMLOV (AC) - Sólista Orchestru Gustava Broma a Felixe Slováčka Lada Kerndl vystoupí v úterý 27. února v Moravském Krumlově. Příznivcům jazzu a swingu zahraje v místním kinosále se svou kapelou Jazz Friends.
Divadlo
Pohádky pro nejmenší
BRNO (AC) - V Ernově sále v Radnické ulici jsou pro děti připraveny dvě pohádky z kuchyně - Hrnečku, vař! a O Koblížkovi. Začínají dnes v 9 a v 10.30 hodin. Na jiném místě - v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí - bude zítra hostovat loutkový virtuos V. Marčík z Ceských Budějovic. Od 15 hodin zde se známými marionetami zahraje klasickou českou pohádku Zlatovláska.
Detektivky v Atriu
BRNO (AC) - Herci Václav Vydra, Nada Konvalinková, Jana Boušková a Matěj Hádek předvedou v Atriu IBC Brno tři detektivní příběhy nazvané Turecká kavárna. Hraje se v sobotu 17.30 a ve 21 hodin.
Tanec
Zábava i pro děti
BRNO (AC) - Veselou masopustní zábavu spojenou s tradičním pochováváním basy připravili na dnešní večer se začátkem v 19 hodin pořadatelé v Dělnickém domě v Židenicích. Dnes v 9 a v 10.30 zde také začíná pořad určený dětem s názvem Smím prosit?

Středa, 16 Březen 2011 08:29

Tipy pro volný čas

V hodonínském kostele zapěje Moravan

HODONÍN (pž). V kostele sv. Vavřince v Hodoníně se uskutecní koncert duchovní hudby. V programu se představí akademické pěvecké sdružení Moravan z Brna, v jehož podání zazní skladby G. P. Palestriniho, G. F. Handela, B. Smetany a dalších.

Neděle 19. listopadu, 16 hod., kostel sv. Vavřince, Hodonín

Středa, 16 Březen 2011 08:28

Otázka dne

pro Olgu Vlasákovou, výtvarnici, etnografku a jednu z organizátorek Svatováclavské slavnosti, která se uskutečnila v sobotu 30. září v prostorách Kulturního domu Rubín v Brně-Žabovřeskách.
Jak jste spokojeni s premiérou nové akce žabovřeské radnice?


Myslím, že ani tak nejde o spokojenost naši, jako spíš o diváky, kteří přišli. Na to, že krásné počasí vytáhlo hodně lidí do přírody a na zahrádky, si myslím, že diváku přišlo dost a že byli spokojeni. Nejen s prodejní výstavkou výrobku tradičních řemesel, ale především s programem. V něm vystoupili členové pěveckého sdružení Moravan , Brněnští gajdoši, Pištělákuv dětský soubor a zahráli Blučináci.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 10 z 11

Zanechte nám svůj email

Pokud nám zanecháte svůj email, budete dostávat pozvánky na nadcházející koncerty.
Email *
Město * Abychom Vám mohli posílát pozvánky na koncerty ve Vašem okolí, sdělte nám prosím, o jaký region máte zájem.
Vyplňte prosím kontrolní kód *

Aktuality úvodní stránka

Co je nového?


Koncerty pro 1. polovinu sezóny 2015/2016

V následujícím období budou uskutečněny tyto akce:

15. 11. 2015, 10:00 sv. Anežka - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova

27. 11. 2015, 19:00 Slavnostní koncert - sál konventu Milosrdných bratří Brno, Poříčí

13. 12. 2015, 17:00 Bílovice nad Svitavou - vánoční koncert, kostel sv. Cyrila a Metoděje

19. 12. 2015, 15:00 a 17:00 Rybova Česká mše vánoční pro nadaci LOGO, FSS - sál, Komenského náměstí Brno

20. 12. 2015, 18:00 kostel sv. Leopolda, Brno - Poříčí - ZRUŠENO ZE STRANY POŘADATELE

 

detailní informace k jednotlivým akcím budou průběžně doplněny

Aktualizováno Neděle, 08 Listopad 2015 10:40
 

Vzkaz Veroniky - úmrtí


Vážení přátelé a členové APS Moravan,


S bolestí v srdci musím oznámit, že po dlouhé a těžké nemoci nás dnes 16. 11. 2015

opustil náš člen a přítel Jiří Fidler.

 

Soustrast můžete vyjádřit jeho dceři s rodinou a bratru Jaroslavovi.

Vzpomeňte na něj prosím s láskou a dobrotou v srdci.

 

O posledním rozloučení budeme informovat zde.

 

 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí

 

Réquiem aetérnam dona ei, Dómine. Et lux perpétua lúceat ei.

Aktualizováno Pondělí, 16 Listopad 2015 13:17
 

Byl zveřejněn nový oběžník pro IV. čtvrtletí 2015, včetně vánoc

k nahlédnutí na titulní straně

Aktualizováno Úterý, 03 Listopad 2015 17:03
 

Aktualizace stránek

Vážení přátelé,

po dlouhé době doplňujeme naše sborové stránky. Opět se v předstihu dozvíte novinky a aktuality z naší činnosti a koncertní oblasti.

Aktualizováno Středa, 24 Září 2014 14:14
 

Byl zveřejněn oběžník pro soustředění Šardice 2014

neworl1Akademické pěvecké sdružení MORAVAN

Oběžník 2014/soustředění

Plán soustředění, Šardice 12. – 14.9.2014

Pátek:

Příjezd individuálně, ideálně do 17:45 ať se stihneme ubytovat

Zkouška 18:00 – 19:00

19:00 večeře

20:00 – 21:00 večerní frekvence

- Počítejte s možností úprav pátečního podvečera

Sobota:

8:00  snídaně

9:00 – 12:00 dopolední frekvence

12:00 – 14:30 oběd + odpolední volno (případně posuneme)

14:30 – 18:30 (max. !!) odpolední frekvence

19:00  zpěv při mši

+- 20:00 (dle konce mše) večeře – počítejte s „grilovačkou“ a večerním posezením

Konec individuální, dle výdrže

Neděle:

8:00  snídaně

9:00 - 12:00  dopolední frekvence

12:00  oběd a odjezd

Repertoár kostel:

Martinů: Hora tří světel – Závěr (Přišli jsme k tobě do chrámu)

Smetana: Modlitba;  Palestrina: Improperia;  Foerster: Kristus

Gallus: Ecce quomodo moritur;

------

Soudce všeho světa (dodám)

Pololánik: „vánoční“ Gloria/Poselství vánoc

Janáček: Na Soláni čarták (dod.); Čtveřice mužských sborů (Výhružka, …), Zpěvná duma

Martinů: Zbojnické písně

Durufle: Messe cum Jubilo

Přivezu ještě nejspíš nějaké hudební překvapení, ale pro jistotu vezměte Deep River a „Česneka“

Mgr. et BcA. Veronika Hromková, 775074656, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 09 Září 2014 15:53
 

Slavnostní koncert 7.12. od 19 hodin v Konventu

Vážení přátelé, věrní posluchači,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na každoroční Slavnostní koncert pořádaný již tradičně v předvánočním čase. I tentokrát je věnovaný poctě českým tvůrcům.

Uslyšíte díla Leoše Janáčka, Josefa Veselky, Josefa Bohuslava Foerstera, Antonína Dvořáka a Oldřicha Halmy. Vrcholným dílem večera bude provedení kantáty Hora tří světel skladatele Bohuslava Martinů s varhanním doprovodem excelentního Martina Jakubíčka.

Koncert se uskuteční v sobotu 7.12. 2013 v 19.00 hod. v koncertním sále konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno.

Těší se na vás a srdečně zve Akademicé pěvecké sdružení Moravan.

Plákat slavnostního koncertu

Aktualizováno Pondělí, 02 Prosinec 2013 08:01
 

Byl zveřejněn oběžník 11/2013

Oběžník stahujte zde: oběžník 11/2013

Aktualizováno Pondělí, 25 Listopad 2013 18:30
 

Nové články

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich