Česká mše vánoční

Z Sborová Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jan Jakub Ryba

Rok vzniku: 1796


Málo se ví, že Rybova nejhranější skladba vznikla již před 210 léty, a to v době autorova šťastného pracovního i životního období. Rybovi v té době bylo pouhých jedenatřicet roků. Traduje se, že Missa Solemnis Pastoralis, tedy Slavnostní mše pastorální (jak se „Rybovka“ správně jmenuje) byla poprvé provedena na Štědrý den 24. prosince 1796 v prostém farním kostele Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále.


Od té doby se Rybově vánoční mši u nás dostalo postavení opravdu privilegovaného. Známá a hraná je i v cizině. Slavná tradice se upevňuje a dále rozvíjí. Už tím, že o provedení „Hej, mistře“ usilují nové farnosti, muzikanti i vydavatelé nabízejí posluchačům další a další nahrávky, z nichž některé se blíží tradiční úpravě, vycházející z původní Rybovy partitury. Ta se ovšem našla pouze v dobovém opise. Její originál, kromě titulní stránky, se nedochoval, přesněji řečeno - nebyl nalezen. Rybovu Českou mši vánoční provázejí i další záhady a tajemství.


Nezodpovězenou otázkou například zůstává, zda Rybova České mše vánoční byla skutečně poprvé uvedena na Štědrý den 24. prosince 1796 (přesněji: z 24. na 25. prosince), a bylo-li to opravdu ve farním kostele Povýšení sv. Kříže? Dochovaná obálka nezvěstného Rybova rukopisu je puncována letopočtem 1796. Z toho se dovozuje, že Ryba svoji novou mši provedl, jak bylo tehdy zvykem, při nejbližší možné příležitosti - to znamená na Štědrý den téhož roku. A bylo to skutečně ve Starém Rožmitále? Ani to nevíme s jistotou. Věrohodný záznam se nedochoval a očití svědkové už dávno mluvit nemohou. Jak tedy odpovědět na otázku, kde vlastně měla skladatelova nová vánoční mše svoji premiéru? Badatelé v této souvislosti nejčastěji uvádějí dva kostely v blízkém okolí. Prvním je kostel Svaté Máří Magdaleny v Bohutíně, druhým farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v nedalekém Třebsku, ve kterém v té době sloužil Rybův dobrý známý, farář Páter Filip Vaníček. Není bez zajímavosti, že to byl právě on , kdo Jakuba Jana 26. července 1790 oddával s Annou Laglerovou, dcerou po zesnulém purkrabím rožmitálského zámku. Dochované záznamy prozrazují, že nevěstě tehdy bylo 18 a ženichovy necelých 25 let.

———————————————————

Zdroj: http://www.pozitivni-noviny.cz/1205.html

Osobní nástroje
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde