Buoh všemohúcí

Z Sborová Wiki

Přejít na: navigace, hledání

1. pol. 14. století


Píseň Buoh všemohúcí navazuje ve svém lapidárním nápěvu na sekvenci Victimae paschali laudes (Pohanka, příkl. čís. 3 a 29). Vznikla asi na počátku 14. století. Zpívala se zpravidla k závěru velikonočních her o Ježíšově vzkříšení. Tím se dostala také v druhé polovině 14. století do kostela.Byla zpívána před kázáním i po něm, zvláště však mimo kostel při procesních průvodech.

Mezi lid pronikla v době kazatelské činnosti Konráda Waldhausera. Tehdy ji dokonce zpívali i pražští Němci. Tato píseň, jejímž thematem je oslava vzkříšení Páně a jejíž nápěvné znění se shoduje s německou písní Christ ist erstanden, měla původně jen 3 sloky. Postupem doby však její textová předloha stále narůstala, takže nakonec měla 16 slok. Odtud si také vysvětlíme její obsahovou nejednotnost a roztříštěnost; přitom je metricky přesně uspořádána. Svým obsahem se dotýká tehdejších poměrů politických a náboženských.

———————————————————

Zdroj: RACEK, Jan; Česká hudba, Od nejstarších dob do počátku 19. stol.; Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958

Osobní nástroje
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain