Jezu Kriste ščedrý kněže

Z Sborová Wiki

Přejít na: navigace, hledání

2. pol. 14. století


Píseň Jezu Kriste, ščedrý kněže vznikla asi v druhé polovině 14. století k procesím o Božím těle (Pohanka, příkl. čís. 4). Prvá zpráva o procesí Božího těla je z r. 1321. V rukopise Vyšebrodském z doby kolem r. 1410 čteme o této písni poznámku: „stará pieseň a dobrá, od niežto jsú odpustci". Měla nejprve rovněž 3 sloky, postupně vzrostla na 19 slok. Z písně původně o oběti Ježíšově se stala písní prosebnou k P. Marii, k sv. Trojici, Hospodinu a andělům. Tím byl vnesen do písně myšlenkový chaos. Proto Hus píseň přetvořil. Ponechal její dvě prvé sloky a k nim přidal 16 nových slok ke cti Božího těla. Nápěv, který zůstal patrně z dřívějších versí, je zapsán v Jistebnickém kancionále. Píseň Jezu Kriste se připíná svým melodickým jádrem ke starší sekvenci Victimae paschali laudes a roste z téhož nápěvného okruhu jako německá píseň Nun bitten wir den heiligen Geist.

———————————————————

Zdroj: RACEK, Jan; Česká hudba, Od nejstarších dob do počátku 19. stol.; Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958

Osobní nástroje
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain