Kantáta ke sv. Cyrilu a Metodějovi

Z Sborová Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Autor: Pavel Křížkovský

Text: Fr. Sušil


R.1861 nacházíme na programě "Besedy brněnské"" chalozpěv Sv. C y r i 1 a Met hod", mužský sbor s průvodem klavíru. Prvně vydala jej; Beseda brněnská svým nákladem. Partituru i hlasy vyda: Em. Starý v Praze. Cena 1.80zl. jednlivé hlasy 15 kr.


Křižkovký sám upravil průvod také pro plechovou harmonii o 12 hlasích.


Melodie ta však a její ráz zachován jen při prvních třech strofách, v nichžse líčí příchod a apoštolská činnost sv. věrověstů. Druhá část (3/4 takt) líčí výsledek jejich práce, obrod duševní lidu. Následuje chorál věřících, prosba totiž, aby sv. apoštolé jim víru zachovali. Chorál velebný mění se ve tklivou modlitbu, aby - bděli nad Slovany-Znovuužitím původního nápěvu a jeho motivů rozvlňuje se modlitba v úpěnlivě bouřlivý požadavek lidu, aby odvraceli od- něho nesvornost a v zápětí jejím porobu, a pak aby následovala láska vzájemná všech Slovanů, z níž by vzešla i síla jejich. Sbor konči obnovenou modlitbou (3/4 takt) za Slovany.


Mohutná ta skladba by1a předvedena prvně v Besedě brněnské r. 1861. s průvodem klavíru. Na slavnosti tisíciletého výročí příchodu svatého Cyrila a Methoděje na Moravu, r. 1863. s průvodem harmonie plechové.


Nadšená slova, nadšená hudba - zplodila nadšení, kdekoli, sbor byl provozován, největší však při oné tisícilelté památce.


—————————

Citováno z knihy Životopis a skladby P. Křížkovského, Dr. K. Eichler., Moravské hudební nakladatelství, 1904

Osobní nástroje
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde