Kyjov

Z Sborová Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Autor: Vítězslav Novák

Rok vzniku: 1911


Cyklus NA DOMÁCÍ PÚDĚ, osm mužských sborů op. 44. 1. O posvícení sedlák je pánem (česká píseň lidová). 2. Už je žito na souvrati (J. V. Sládek). 3. Drsný jsou mé mravy (J. V. Sládek). 4. Dvanáct bílých sokolů (podle Jána Botta). 5. Kyjov (Petr Bezruč). 6. Ouvej, cigán (moravská píseň lidová). 7. Kdo má zlú ženu (moravská píseň lidová). 8. Balada na Váhu (podle Jána Botta napsal B. Tožička).


U sboru č. 6 nalezneme určitou genetickou souvislost se stejnojmennou písní, vřazenou do Písniček v národním tónu na slova lidové poezie moravské z roku 1897. Č. 4 poprvé 18. 2. 1911 v Praze (PSPU, sbormistr František Spilka), č. 5 a 6 poprvé 2. 2. 1912 v Kojetíně (PSMU, sbormistr Ferdinand Vach), č. 8 poprvé 2. 3. 1912 v Praze (PSPU, sbormistr František Spilka), č. 2 15. 9. 1912 v Hradci Králové (PSPU, sbormistr František Spilka), č. 7 28. 12. 1930 (PSMU, sbormistr Ferdinand Vach). HM 1911, další vydání tamže 1920, 1929, 1949. Pozdější vydání ve 2 sešitech.Osm mužských sborů, vydaných pod souborným názvem Na domácí půdě jako op. 44, má náladu radostnou, i pevně vzdornou. Po mnoha létech se Novák vrací k lidovému prostředí, jeho sbory jsou jakousi chlapsky mužnou vzpomínkou na ony nádherné zážitky z prázdninových cest po Moravě a Slovensku. Většina sborů má charakter žánrových obrazů, humorných i vážnějších, do vyšší polohy je již exponována Balada na Váhu, rozsáhlá a dramaticky vypjatá kompozice, koncentrující do nového tvaru některé příznačné rysy dřívějších balad op. 19 a 23, přímo se i vnucuje ne nepřípadná souvislost se sborovými baladami Pavla Křížkovského, s Utonulou především. Ideovým vrcholem cyklu je sbor Kyjov, se svým překrásným zobrazením vrozeného furiantství a svobodomyslnosti slováckého lidu, a sbor Dvanáct bílých sokolů, vedle Sonáty eroicy a symfonické básně V Tatrách nejúplnější vyjádření Novákovy lásky k janošíkovskému Slovensku. Soudobá kritika neocenila tyto mistrovské projevy v plném jejich významu, snad vinou přílišné časové blízkosti s Bouří a Panem, které na sebe strhly všechnu pozornost. Jedinečnost Balady na Váhu, Kyjova a Dvanácti bílých sokolů byla však záhy rozpoznána předními sborovými tělesy, která tato díla vzápětí zakotvila do svého kmenového repertoáru.

—————————————————

Citováno z: LÉBL, Vladimír Vítezslav Novák Život a Dílo,. Nakladatelství Československé akademie věd 1964

Osobní nástroje
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde