Pastýř a Poutníci

Z Sborová Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Autor: Pavel Křížkovský

Zpíván v Besedě brněnské r. 1866. Sbor s barytonovým a tenorovým solem a s průvodem klavírním vyšel napřed nákladem Křížkovského samého; (Zajisté vydal jej Křížkovský svým nákladem v klamné domněnce, že docílí čistého výnosu) pak jej vydal Fr. A. Urbánek v I. svazku "Lumíra" (už po druhé).

Báseň Fr. Sušila líčí stručnými slovy pouť na posvátný Hostýn.


Obraz první: Pod večer hlasy zvonů velebně zní, lid s nimi pěje: "Maria, pros za nás". Do hlaholu dudá pastýř. Obraz druhý: Poutníci pojednou uzří svatý Hostýn a pozdravují jej: "Zdráva buď, Maria"". Obraz třetí: Pouť dokonána; lid po dlouhé námaze pokleká ve stínu kostela svatohostýnského a vroucně zpívá: "Bud' zdráva, Maria".

Základem skladby převelebné je napodobení hlahohu zvonů. Sbor poutníků z počátku je klidný, táhlý, avšak také se hlaholem rozohňuje. Barytonové solo venkoncem velebně zvoní. Průvod klavírní dodává zvučnosti a zvonnosti, pokud hlasům lidským schází.

Z každé noty vane povznešená, nadšená nálada, jež s sebou strhne zpěváka i posluchače.

————————————

Citováno z knihy Životopis a skladby P. Krížkovského, Dr. K. Eichler., Moravské hudební nakladatelství, 1904

Osobní nástroje
Stimulace kofeinem pro lepší fyzický výkon