Tři jezdci

Z Sborová Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Autor díla: Bedřich Smetana

Rok vzniku: 1863

... Z této doby (okolo 1860), kdy v Čechách dochází k velkému rozvoji zpěváckých spolků, datuje se také Smetanův mužský sbor s tenorovým sólem Tři jezdci na slova J. V. Jahna. Je to první Smetanova již mistrovská vokální skladba, v které s neobyčejnou zvukovostí a živými prostředky líčí obraz vzrušení, jež zavládlo po Husově mučednické smrti v Kostnici. Hned na počátku sbor v ostře členěném rytmu vyjadřuje chvat a vznikající touhu jezdců po pomstě, kteří jedou z Kostnice, aby domů donesli strašlivou zprávu. Jejich výkřiky se nesou tichou, nocí jako ohlas blížící se bouře.


Smetana ve stále stupňované zvukomalbě líčí pohyb i napětí jezdců, až je posléze nechává hovořit přímou řečí. Od tenoru až po bas znějí jejich slova beznaděje a temného smutku. Náhle však změnou modulace Smetana v jasné tónině vyzdvihuje slova básníkova, že duch Husův nemohl být zahuben, neboť se vznesl z ohně a dýmu kostnické hranice a spěchá s jezdci nazpět do Čech.


Byla to dosud nejkrásnější apotheosa M. Jana Husa, jež byla kdy napsána. Sbor byl po prvé proveden „Hlaholem" 14. února 1863 za řízení Ferdinanda Hellera. Jeho sloh byl pro tehdejší chápání i technickou vyspělost zpěváckých spolků ještě dosti nepřístupný. O skladbě se soudilo, že se hodí víc pro klavír než pro lidské hlasy.

—————————————————

Citováno z: TEICHMAN, Josef. Bedřich Smetana, život a dílo., Orbis-Praha, 1946

Osobní nástroje
Sacharidové a proteinové tyčinky pro svaly